Fornborgsvägen 48A

Huddinge, Huddinge Se på karta

3 195 000 kr

Budgivning pågår
Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
800 m²
Antal besök
7 226
Dagar på Hemnet
27

Nu finns möjligheten att skapa ditt drömboende från start

Bostäder får byggas dock kan även medges att i huvudbyggnad inreds lokal för handel, hantverk och kontor för verksamhet av icke störande art och och förenliga med bostadsändamålet. Verksamhet skall helt föreläggas inomhus. Högst fyra parkeringsplatser får anordnas på tomten.
Minsta tomtstorlek är 800 kvm. Högst en femtedel (1/5) av fastighetsarean får bebyggas. Högst en huvudbyggnad och komplementbyggnad får uppföras. Komplementbyggnad får inte ges större byggnadsarea än 50 kvm. Huvudbyggnad får innehålla högst 2 lägenheter, varav en får högst vara 65kvm bruttoarea. Huvudbyggnad skall uppföras i en våning med suterrängvåning. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,0 meter och högsta nockhöjd är 7,0 meter. För komplementbyggnad är högsta byggnadshöjd 3,0 meter och största taklutning 27 grader.
Huvudbyggnad skall placeras minst 4 Meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1 meter från fastighetsgränsen.

Ni kan beräkna preliminär anläggningsavgift enligt 2021 års VA-taxa via följande länk.
https://www.stockholmvattenochavfall.se/anslutning#!/berakna-din-anlaggningsavgift

Fastigheterna ligger inte inom ett fördelningsområde för gatukostnader och behöver således inte erlägga någon gatukostnadsersättning.

Kontakta ansvarig mäklare för vidare frågor och funderingar.
Det är okej att gå ut för att titta på tomten.

Läs mer hos mäklaren
Notar

Kontakta mäklaren

Eddie Can

Notar
Mäklare Eddie Can, Notar
0731-45 53 55
Guldhemmnet logga

Vinnare

Årets mäklarkedja

Guldhemmet 2019