Båtbyggarvägen 19

Kairo, Upplands Väsby Se på karta

4 490 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
1 524 m²
Antal besök
2 079
Dagar på Hemnet
6

Följ länken för att ta del av området i rörligt format: https://youtu.be/SEfgXfiRx3o

Nu finns en möjlighet att få bygga ditt egna hus i en fantastisk miljö. Inbäddad i grönska med fina löpspår och vandringsleder i skogen och några minuters promenad ner till Mälarens glittrande vatten och sandstranden vid Kairobadet. Båtintresserad? Här finns både båtklubb och kanotklubb samt Väsby ridskola för dig som älskar rida i vacker miljö. Buss tar dig till centrum och pendeltågsstationen (som har långt gångna planer att byggas om och bli Väsby entré som sätter Väsby på kartan och skapar en härlig mötesplats) där du snabbt och effektivt tar dig in till Stockholm, Uppsala och Arlanda (8 minuter). Föredrar du bil så kommer du snabbt ut på E4 eller E18 via Stäket eller om du vill gena över mot Täby/Åkersberga. Väsby är en riktig knutpunkt där du enkelt tar dig åt olika håll.

DETALJPLANEN
Enligt gällande detaljplan får du bygga en huvudbyggnad och två komplementbyggnader på tomten.
Huvudbyggnaden får vara högst 160 kvm i byggnadsarea och max 250 kvm i bruttoarea. Byggnaden får ha en högsta nockhöjd på 8 meter. Huset ska stå minst 4,5 m från tomtgränsen. Byggnaden får inrymma två lägenheter. Här kan du även ha en "bostadsanknuten icke störande verksamhet" på högst 50 kvm.
Komplementbyggnaderna får totalt vara max 60 kvm i byggyta i ett plan och varav den ena får vara max 40 kvm i byggyta. Byggnaderna måste placeras minst 1 m från tomtgränsen.
Se mer om detaljerna i bifogad detaljplan för området.

DEFINITION BYGGNADSAREA/BYGGNADSHÖJD
- Byggnadsarea (BYA)
Area som en byggnad upptar på marken. Balkong/altan lägre än tre meter över marknivån räknas in.
(Svensk standards definition av byggnadsarea är: Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc.)
- Byggnadshöjd
Byggnadshöjd beräknas i regel från markens medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska beräkningen dock i allmänhet utgå från den allmänna platsens medelnivå framför huset. Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.
För att ta reda på byggnadshöjden på en befintlig byggnad behövs vanligen både skalenliga ritningar (fasader och sektioner) samt foton, där marknivån vid byggnadens fasader framgår.

Kostnader
- Vatten & avlopp (VA)
Kostnaden för FP (förbindelsepunkter) och servisledningar är betald liksom anslutningsavgiften. Det som kvarstår är lägenhetsavgiften - som räknas ut efter hur stort hus man bygger, se bifogad VA-taxa 2020. Mer info finns på kommunens hemsida om VA.
- Planavgift och gatukostnad är betald.
- El
Anslutningsavgiften för el är betald.
- Bygglov m.m
Du som köpare står själv för alla kostnader i samband med bygglov m.m.

VA / DAGVATTEN
Enligt gällande detaljplan nr 1368 är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som gäller.
Fastigheterna säljs med befintliga VA-serviser. (Vattenservis 32 mm.)

Läs mer hos mäklaren
HusmanHagberg Upplands Väsby

Visningstider

Observera att många visningar kräver föranmälan. Kontakta mäklaren för mer information.
För bokad eller privat visning sker anmälan hos mäklaren.