Stålringen 25

Kallhäll, Järfälla kommun Se på karta

2 695 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
603 m²
Antal besök
909
Dagar på Hemnet
8

TOMT
Tomten om 603 kvm är belägen i ett redan etablerat villakvarter i centrala delar av Kallhäll, belägen mellan Stålringen 23 och 27. Möjlighet att bygga en huvudbyggnad om en våning plus vind samt ett uthus med byggnasarea om max 200 kvm, givet att man håller sig inom gällande detaljplan för fastigheten samt att bygglov sökes hos Järfälla Kommun. Huvudbyggnaden får byggas om en våning och inredd vind. Det står ny ägare av tomten helt fritt att själva välja husleverantör. Blivande köpare bör kalkylera med kostnader för sprängarbeten då tomten innefattar berg.

DETALJPLAN OCH BYGGRÄTT
Statsplansbestämmelsen och detaljplanekarta ligger ute som pdf-fil under "dokument" på ovan nämna objekt. Fastigheten regleras av detaljplan: Kallhäll, kv Tenn-,s Stålringen med plannummer S 1980-02-12. Aktbeteckning Lantmäteriet 01-KÄF-2411, Diarienummer P 15/77 K Sök gärna själv på kommunens planarkiv tillgängligt på kommunens hemsida: www.jarfalla.se

Angående byggrätten för tomten gäller följande förutsättningar klarlagt att bygglov via Järfälla kommun i egenskap av säljare för tomten:
- Man får bygga en våning plus vind (med vind menas inredd vind likt merparten av de andra husen i området).
- En huvudbyggnad och ett uthus får uppföras (med uthus menas ett ouppvärmt och oinrett hus som t.ex. kan innebära garage men även förråd).
- Max byggnadsarea på tomten är 200 kvm (se längre ned om boverkets definition av BYA).
- Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4.4 meter.
- Prickmarken är 4 meter mot vägen och 4.5 meter mot parkmarken på baksidan samt åt sidorna mot granntomterna nr 23 och 27.
- Området finns med i Järfälla kommuns kulturmiljöplan område (14).

* Förslag på åtgärder: Det är viktigt att försöka bevara området huvudsakliga karaktär och slå vakt om gaturummet. Vid renovering bör man eftersträva att bibehålla ursprungliga material samt färgsättning. Eventuella tillbyggnader bör färgläggas åt trädgårdssidan, tillkommande takkupor bör harmoniera med byggnadens utformning (läs med under fliken "dokument").
I vilken grad det kommer påverka att tomten ligger i ett område som klassas som kulturmiljö vid nybyggnation kan kommunen inte svara på i nuläget. De remitterar kulturenheten när ansökningar om bygglov kommer in.

ANSLUTNINGSAVGIFTER
Gällande anslutningskostnader för VA finns på kommunens hemsida. Anslutningsavgift för el sker via Eon, kontakta själv Eon för exakt kostnad.

BYGGLOV
Spekulanter uppmanas att undersöka fastigheten, inkluderande gällande plan- och byggbestämmelser.
En blivande köpare uppmanas att själv kontrollera gällande byggplan och förutsättningar genom kommunen. På bygglov handläggs och granskas bygglovsärenden och kontrollplaner- det som kallas bygglovsprocessen. Vänligen boka besökstid för personlig rådgivning och för att få svar på fina frågor kring bygglov per mail (ange vilken adress/fastighet ditt ärende avser): [email protected] Telefon: kommunens växel 08- 580 285 00. Besöksadress: Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.

Vi ber dig som köpare att läsa mer om bygglovsprocessen i Järfälla kommun på kommunens hemsida: www.jarfalla.se

Det är fritt val av husleverantör.

ÖVRIGT
Byggnadsarea enligt Boverkets hemsida:
Byggnadsarea förkortas BYA och kan kort beskrivas som den yta en byggnad upptar av marken. Hur byggnadsarea exakt definieras och beräknas framgår av SVENSKA STANDARD SS 21054:2009, Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler. Observera att öppenarea ingår vi ber

Läs mer hos mäklaren
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Järfälla

Kontakta mäklaren

Jony Eliyo

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Järfälla
Mäklare Jony Eliyo, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Järfälla
0701-620160

Visningstider

För bokad eller privat visning sker anmälan hos mäklaren.