Storsand 906

Lövånger, Skellefteå kommun Se på karta

450 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
1595 m²

Härmed ges en unik möjlighet att köpa en tomt i fantastiska Bjuröklubb! Tomten ligger ovanför vägen med med gångavstånd till den vackra stranden i Storsand! Naturen i närområdet ut mot Grundskatan och klipporna mot kapellet är fantastiska oavsett om solen skiner eller inte.

Intresse
Är du intresserad så går det jättebra att åka ut och titta på tomten själv. Det är skyltat från avfarten från stora asfaltsvägen ner mot Storsand och hela vägen till tomten. Kontakta sedan ansvarig mäklare om intresse finns.

Byggrätt
Detaljplanen medger fristående bostads- eller fritidshus i max en våning. Byggrätten är 100 kvm för huvudbyggnad och totalt max 75 kvm för komplementbyggnader där den största komplementbyggnaden får vara max 50 kvm. Huvudbyggnaden får vara 4,2 meter i byggnadshöjd och komplementbyggnader vår vara 2,5 meter i byggnadshöjd.

Elanslutning
Elanslutning sker till Skellefteå Krafts nät till en kostnad på 37 500kr, inkl. moms för deras standarderbjudande.
Elledningar går parallellt med tomtens västra gräns så blir det Skellefteå Krafts lägsta tariff för att ansluta.

Väg och Vattenförening
Fastigheten har del i två samfälligheter och dessa avser väg och sommarvatten. Avgiften till samfälligheten är totalt 1500 kronor per år och tomt, där 1200 SEK avser väg, vägunderhåll och skottning på vintern. 300 SEK avser vattnet. Sommarvattnet är påslaget från våren (när det är plus på nätterna) fram till månadsskiftet september/oktober. Övrig tid på året kan man oavsett utetemperatur hämta vatten vid föreningens pumphus omkring 100 meter från tomten. För er information så finns det en permanent bofast i området året runt som har borrat eget vatten. Vägen vinterplogas. Föreningen håller årsstämma en gång per år i Bjuröklubbs kapell, det brukar vara i början av Juli. Nuvarande ägare till tomten har anslutit tomten till vattenföreningen samt gjort en anslutningspunkt. Det tillkommer ingen kostnad för köparen för själva anslutningen mot föreningen, däremot fortsatt dragning av vatten från anslutningspunkt till tomt.

Avlopp
Eget avlopp krävs. Avlopp utformas alltid i samråd med en handläggare på Kommunens miljökontor.
I området har flera fastigheter gjort nya avlopp, där lösningen t ex blivit tank.
Skellefteå kommun lämnar följande information:
I området finns det avloppsanläggningar med vattentoalett och rening i markbaserade anläggningar såsom infiltrationer med slamavskiljare. Det finns en gemensam dricksvattenbrunn för området, men vi på miljö vet inte om det kan finnas några fler enskilda dricksvattenbrunnar som man måste ta hänsyn till vid anläggandet av en avloppsanläggning. Brattås 3:52 ligger cirka 105 meter från den gemensamma dricksvattentäkten. Vi kan tyvärr i nuläget inte säga något specifikt om vilka möjligheter det finns på aktuell fastighet då vi inte har varit på plats, men det finns inget generellt förbud mot att anlägga avlopp med wc i området. Det är platsens förutsättningar som är avgörande och detta med närhet till dricksvattenbrunnar.
När en ansökan kommer in prövar vi om det är lämpligt med en avloppsanläggning för vattentoalett på fastigheten. Eftersom det finns sådana anläggningar i området finns det förutsättningar för att det ska vara möjligt.
Vi är restriktiva till sluten tank på grund av transporterna för slamtömningen.

Bredband
Under 2021 kommer PTS (Post- och telestyrelsen) att fördela stödmedel till fiberutbyggnad om 1,6 miljarder kronor över hela Sverige. I samråd med Skellefteå kommun avser Skellefteå Kraft att söka stödmedel till bland annat Bjurön, Bjuröklubb, Storsand och Älgnäs och deras bedömning är att chanserna är relativt goda. Skellefteå Kraft kommer kommer att få besked om vilka projekt som har beviljats stöd till i slutet av 2021.

Bjuröklubb
Bjuröklubb är en naturskön halvö som består av slipade berghällar täckta av vågspolad sten och bitvis finns stora fält med klappersten. Djur-och fågellivet är stort. Här finns mycket historia, många sevärdigheter och flera guldkorn att upptäcka.

Läs mer hos mäklaren
Svensk Fastighetsförmedling Skellefteå

Kontakta mäklaren

Anna Andersson

Svensk Fastighetsförmedling Skellefteå
Mäklare Anna Andersson, Svensk Fastighetsförmedling Skellefteå
073-8483252