Bondemölla

Ludvigsborg, Hörby kommun Se på karta

400 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
1 250 m²

I Ludvigsborgs natursköna Bondemölla, med Fulltofta Naturcentrum runt knuten, finns denna rymliga tomt på ca 1 250 m² med POSITIVT FÖRHANDSBESKED PÅ BYGGNATION ( boningshus om 160 m2 plus ett garage på 30 m2) under avstyckning redo att förverkliga er husbyggardröm!

För byggnation av tomten gäller planbestämmelserna:
Enbostadshus får uppföras i en våning. Komplementbyggnader får uppföras i en våning. Tak för bostadshus och komplementbyggnader ska utföras som sadeltak, valmat sadeltak eller mansardtak med en passande beläggning. Takvinkeln får inte vara större än 45 grader och heller inte lägre än 18 grader. Takvinkel får vara annorlunda om taket utförs som mansardtak. Fasader ska utföras i trä eller puts med passande kulör som anpassas efter lokal byggnadstradition. Träd och växtlighet ska bevaras längs med den norra fastighetsgränsen på slänten samt mot grannfastigheterna i öster och väster där det är möjligt för att motverka insyn på grannfastigheterna. Särskilt fokus ska läggas på att bevara blommande träd och buskar för att bevara den biologiska mångfalden. Tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning ska erhållas innan bygglov kan ges. Tillstånd för ingrepp i generellt biotopskydd så som stengärdesgård ska erhållas av Länsstyrelsen innan bygglov kan ges, om detta krävs. Hänsyn ska tas till historiska strukturer och växtlighet på platsen vid placerandet av byggnader. Utformningen av byggnaden ska ta hänsyn till byggnaders utformning i området och passa in i kulturmiljön på platsen. Servitut för placering av sopstation samt servitut för nyttjande av väg ska finnas innan bygglov kan beviljas på del av ursprungsfastigheten Häggenäs 3:102
Ingen vattenförsörjning idag på fastigheten, inte heller avloppsanordning, det åligger köpare.
El finns i tomtgräns men är ej inkopplat, elinkoppling tillkommer.

Ludvigsborg är en expansiv tätort, bra belägen mellan Hörby och Höör, med närhet till rekreation, friluftsliv i form av flera strövområden såsom Fulltofta Naturcentrum ( länk https://www.skanskalandskap.se/strovomraden/fulltofta )och med cykelavstånd till Ringsjön för bad och båtliv.
Området består av beteslandskap med lövskog intill.
Närheten till vatten finns som beskrivet till Ringsjön men även till Bjeverödsdammarna.

I själva byn har du ett bekvämt serviceutbud med skola, affär och busshållplats. Det finns en friskola med F-9 samt en kommunal förskola. En allaktivitetshall är i planeringsfasen.

Lund, Malmö, Kristianstad nås smidigt med täta bussförbindelser.
Pendla med bil- Lund (25min), Malmö (40min), Köpenhamn (1 timme, 15min), Hässleholm (35min) och Kristianstad (35min)

Grannkommunen Höör ligger endast 7 km från Ludvigsborg att besöka, Sätofta med egen brygg- och badplats ligger nästsocknes med en trevlig cykeltur. I Höörs kommun finns aktiva kultur- och idrottsföreningar. Golfbana, idrottsanläggning, Skånes Djurpark. Höör erbjuder bra pendlingsmöjligheter med tåg. Ni når Lund (25min), Malmö (35min), Köpenhamn (1 timme, 15min), Hässleholm (20min) och Kristianstad (40min)

Läs mer hos mäklaren
Bjurfors Höör

Kontakta mäklaren

Rebecca Ljungdahl

Bjurfors Höör
Mäklare Rebecca Ljungdahl, Bjurfors Höör
0701641985