Barrstigen 14

Mälarhusen, Simrishamns kommun Se på karta

4 500 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
1,1 ha

Ett vackert skogsområde nära Östersjön är till salu vid Mälarhusens Strand. Det 1,1 hektar stora området har varit tilltänkt för exploatering av 5-6 tomter men något beslut har ej fattats i frågan än, kanske är det ni som tar vid härifrån? Om ej inför ytterligare byggnation kanske du redan bor i området och önskar förvärva mer mark, eller kanske ser du förvärvet som en långsiktig investering inför framtiden?

Marken består främst av tallskog och är belägen bara 800 meter från havet och det karaktäristiska dynlandskap som täcks av sand, ljung och backtimjan. Det speciella mikroklimatet som uppstår i de böljande sanddynerna har lagt grunden för det vackra, rika växt- och djurlivet som de som är bekanta med området älskar. Det är helt enkelt ett stort stycke värdefull strandnära mark som kan bli er!

Tomten är åtkomlig via redan bebyggda Barrstigen som nås via Trelleborgsvägens i Mälarhusens västra del.

Området ligger fint mellan Anders Blancks väg och Barrstigen/Trelleborgsvägen. Här skulle 5-6 tomter passa in i den befintliga strukturen inför ett förenande av områdena. Dock ligger det i kommunens översiktsplan över Kyhl- Mälarhusen ett ställningstagande gjorts vilket säger att området inte ska fragmenteras med ny bebyggelse. Den senast föreslagna planen med utökningen av
sex tomter ligger däremot mycket fint förankrad i anslutning till tidigare bebyggelse. Tomterna skulle i så fall ansluta till befintlig väg, Barrstigen, som är en samfällighet - vilket gör det enkelt att bygga vidare på redan befintlig infrastruktur både vad det gäller vägar och VA.

Fastighetsägarna har önskat exploatera ytterligare sex tomter på fastigheterna Sandby 17:11 och 21:21 i anslutning till befintligt planområde med gällande detaljplan från 1976. Enbart förarbete inför byggnation har skett genom att lokala politiker varit på plats på området. Simrishamns kommun och Länsstyrelsen är reserverade och har varken givit avslag eller beviljat något bygglov. Fastigheterna försäljs därför idag utan garanti för byggnation.

För mer information, vänligen ta del av de plan- och områdesbestämmelser samt plankartor som ligger bifogade.

Läs mer hos mäklaren
Bjurfors Österlen

Kontakta mäklaren

Micaela Rydberg

Bjurfors Österlen
Mäklare Micaela Rydberg, Bjurfors Österlen
0701641927