Dammkärrsvägen 31

Styrsö, Göteborgs kommun Se på karta

4 000 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
640 m²

Fastigheten har flera olika byggnationsmöjligheter. Det tillåts skola, vård, kontor och bostäder. Största sammanlagda byggarea 250 kvm, högsta nockhöjd för huvudbyggnad från färdigt golv 7 meter, största taklutning 27 grader. Se detaljplan och övrig information under länkar och dokument.

Viktig information:
Denna fastighet säljes på uppdrag av Göteborgs kommun. För kommunen är det av avgörande betydelse att den bebyggelse som anges i detaljplanen verkligen byggs. Fastigheten säljs därför med en vitessanktionerad skyldighet att bebygga fastigheten enligt detaljplanen inom rimlig tid.

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul som innebär att man efter köpet inte kan göra anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Information avseende kostnader i samband med köp av fastighet/tomt och byggnation har köparen ansvaret att själv kontrollera. Gäller även information avseende detaljplan, ritningar, bygglov m m. Tomten kommer inte att säljas på förhand och en köpare kommer inte att kunna köpa tomten med villkor. Vi råder dig som intressent att ta kontakt med din bank i god tid före budgivningen startar.

I samband med att bud lägges skall en redogörelse med information om byggnadsplaner och tidsplan som omfattar ansökan bygglov, start byggnation och slutbesked lämnas.

Fastighetsskatt:
För obebyggd tomt betalas statlig fastighetsskatt med f n 1,0 procent av taxeringsvärdet. Först när ett nyuppfört småhus är färdigställt och har fått ett värdeår vid fastighetstaxeringen, övergår småhuset och tillhörande tomtmark till systemet med kommunal fastighetsavgift. Småhus nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) har f n hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Läs mer hos mäklaren
Lundin Fastighetsbyrå

Kontakta mäklaren

Patrik Henningsson

Lundin Fastighetsbyrå
Mäklare Patrik Henningsson, Lundin Fastighetsbyrå
0709-16 22 68