Trädgårdsgatan 3

Ulricehamn, Ulricehamn Se på karta

351 600 kr

Visa bud Budgivning pågår
Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
879 m²

Ulricehamns kommun säljer nu fastigheten Ulricehamn Relingen 4 med adress Trädgårdsgatan 3, Ulricehamn. Fastigheten har en areal om 879 m² och säljes för utgångspriset 400 kr/m² eller högstbjudande.

Fastigheten säljes exklusive anslutningsavgifter. Utöver köpesumman för fastigheten tillkommer därför kostnader för anslutning till vatten, avlopp, el och fiber om totalt ca 189 000 kr. I samband med bygglovsansökan tillkommer ytterligare avgifter såsom plan- och bygglovsavgift, kostnad för nybyggnadskarta och kostnader för utsättning och mätning av huvudbyggnad samt eventuell komplementbyggnad. Se bifogat dokument om anslutningsavgifter m.m. under rubriken ”Dokument”.

Vid köp av tomt kommer följande återgångsvillkor att finnas med i köpekontraktet: ”Köparen skall inom 8 månader från köpekontraktets undertecknande erhållit beviljat bygglov. Köparen skall inom 18 månader från köpekontraktets undertecknande ha påbörjat byggnadsarbetet. Med påbörjande av byggnadsarbete avses att bostadshusets klimatskal ska vara färdigställt, vilket innefattar färdigställandet av ytterväggar, tak, bottenplatta/torpargrund, fönster och dörrar”.

I samband med tecknande av köpekontrakt erläggs en handpenning om 10 %. Resterande del av köpeskillingen erläggs när byggnadsskyldigheten är uppfylld.

Detaljplanen medger uppförande av friliggande bostadshus med en nockhöjd om max + 181 m över nollplanet. Lägsta tillåtna golvhöjd (LTG) är + 173,8 m över nollplanet. Bostadshusets byggnadsarea får maximalt uppgå till 190 m². Byggnadsarean på fristående garage/förråd får maximalt uppgå till 50 m². Takvinkel: 20-35 grader. I bifogad detaljplan under rubriken "Dokument" kan du utläsa ytterligare bestämmelser som gäller i samband med byggnation inom fastigheten. Vid frågor rörande tolkning av detaljplanen, kontakta byggenheten på Ulricehamns kommun på mailadress: [email protected]

Fastigheten är belägen i det nya bostadsområdet ”Handelsträdgården” i nedre delen av Villastaden. Namnet på bostadsområdet är taget från tiden då familjen Henriksson nyttjade området som en Handelsträdgård. En verksamhet som familjen startade redan år 1924 och som sedan drevs av samma släkt i tre generationer. Bostadsområdet kommer innehålla en blandad byggnation av enbostadshus och flerbostadshus. Området är plant och lättillgängligt med gång- och cykelavstånd till Ulricehamns stad och de vackra omgivningarna kring sjön Åsunden. Alldeles intill finns vardaglig service som gym, vårdcentral och förskola samt en trevlig badplats vid Prångens Camping. Lagom pendlingsavstånd till större städer som Borås, Göteborg och Jönköping.

För dig som är intresserad av att köpa en tomt finns en intresseanmälan att ladda ner under rubriken ”Dokument”. Intresseanmälan skall vara ifylld och inlämnad till Svensk Fastighetsförmedling senast den 24 oktober 2019. Budgivning kommer att starta från och med den 28 oktober 2019. Välkommen att anmäla ditt intresse!

Läs mer hos mäklaren
Svensk Fastighetsförmedling Ulricehamn