Kommande gårdar/skogar - Skärholmen, Stockholms kommun

Skärholmen, Stockholms kommun
Gårdar/skogar; 0,5 - 1,5 rum
Skärholmen, Stockholms kommun
Gårdar/skogar; 0,5 - 1,5 rum