Mäklare Erik Grafström

Erik Grafström

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Brännland 46, null, Bjurholms kommun
Brännland 46, null, Bjurholms kommun, bild 2
Brännland 46, null, Bjurholms kommun, bild 3

Brännland 46

Gård/Skog
Bjurholms kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 550 000 kr
99 + 50 m²
41,3 ha tomt

I natursköna Brännland, strax sydöst om Bjurholm finner man dessa fastigheter. Gårdstun med bostadsbyggnad i 1,5-plan med källare samt ett uthus med fina utrymmen samt tillhörande hundgårdsutrymmen på skiftet i byn. Gårdens läge är öppet med inägomark runtom lämplig för hagmark för smådjurshållning eller varför inte odling? Gårdscentrat utgörs av bostadshus uppfört i slutet av 1950-talet. Här finns möjligheten att skapa något helt enligt egna preferenser, då byggnaden, särskilt källarplan, har underhållsbehov. Fastigheterna Brännland 1:21 och 1:30 utgör tillsammans totalt fem skiften varav tre i byn och två skriften längs skogsbilväg upp mot väg 92. Samtliga skiften har anslutning via väg. Totalt utgör fastigheterna ca 46 ha, varav ca 5 ha är inägomark och ca 36 ha är produktiv skogsmark. Skogsbruksplanen är upprättad hösten 2023 och visar på ett totalt virkesförråd om ca 3 850 m³sk med ett medelförråd på ca 107 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 3,9 m³sk per ha och år, vilket är gott för området. Fastigheten är varierad i terräng och rymmer skogsmark av olika huggningsklasser, från behandlad kalmark (K2) till skog som kan föryngringsavverkas (S1)- något som erbjuder ett mångfacetterat skogsägande. Fastigheten domineras av medelålders skog i huggningsklass G1 vilket utgör 46 % av produktiv areal. Jakträtten är ej upplåten utan medföljer ny ägare av fastigheten. Fastigheten tillhör Luståker VVO som jagar på ca 1 700 ha. Välkommen att boka in dig på visning eller anmäla intresse för fastigheten! Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 1 550 000 kronor. Vid intresse från flera så kan försäljningen komma att slutföras genom auktionsförfarande. Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co, AB, Erik Grafström, tillhanda senast 2023-11-12. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

  • Premium

Visar alla 1