Mäklare Emilie Gyllenram (fd. Svedberg)

Emilie Gyllenram (fd. Svedberg)

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Hössjö 16, Hössjö, Umeå kommun

Hössjö 16

Tomt
Hössjö, Umeå kommun
MOHV Umeå
320 000 kr
1 827 m² tomt

Tomt i Hössjö. Intill tomtgräns finns anslutning till kommunalt vatten. Egen avloppslösning. Servitut för infartsväg. Bakom tomten finns skoterled samt fina promenadstråk i skogen. Infartsväg sköts av Holmnäs vägförening kostnad 1680 kronor per år. Fastigheterna Hössjö 1:18 omfattas inte av någon detaljplan och inte heller av någon områdesbestämmelse. Utanför planlagt område sker en allmän lämplighetsprövning utifrån översiktsplanen och dess fördjupningar. I Hössjö bor ni ca 2 mil från centrala Umeå utmed bra väg med goda bussförbindelser. När västra länkens anslutningen är klar kommer det endast ta ca 15 minuter till Avion med dessa breda utbud. Någon byggrätt finns inte för fastigheten och en allmän lämplighetsprövning görs när en bygglovsansökan har kommit in till kommunen. I en bygglovsprövning tar man hänsyn till hur området och fastigheten ser ut. Anpassning till volym, proportioner, placering och gestaltning för området och fastigheten är sådant som vägs in i bygglovsprövningen. I handläggning utanför detaljplan så ser man också över om det finns något ”intresse” som kan påverka föreslagen byggnation exempelvis naturområden, infrastrukturreservat, VA-utredning, vad har kommunen för intentioner för området som anges i översiktsplanen etc. Tomten intill (Hössjö 1:19) är också till salu. Välkomna att höra av er för mer information om tomterna.

  • Plus

Visar alla 1