Nybyggnadsprojekt
Hällekis - Falkängsvägen 1-10

Hällekis, Hällekis, Götene kommun

8 fastigheter inom det klassiska området Falkängen bjuds ut till salu.
Här finner man 8 fastigheter som överlåts i ett paket till den som vill fortsätta bevara Falkängen i samma kulturhistoriska anda var man haft ca 85 000 besökare årligen. På vardera sida om gatan ligger fyra byggnader, uppförda mellan 1897-1905. Dessa är byggda av tegel (skifferaska) och putsade fasader. Yttertak utgörs av tegel. Skorstenar ovan nock har renoverats under 2015-2016.
Tidigare har här getts utrymmen för bl.a. butikslokaler och rum för vandrarhem. I merparten av husen finns renoverade WC/dusch och enklare pentry.
För varje fastighet finns friliggande förråd och enklare garage.

Enligt detaljplan är Falkängen en genuin bruksmiljö från slutet av 1800-talet och har ansetts värdefull ur kulturminnessynpunkt. Det finns även ett riksintresse för kulturmiljön i området. Därmed vill man fortsättningsvis att denna anrika besöksanläggning med dess kulturarv bevaras.

Försäljningsförfarande genom anbudförslag med framtida plan för området enligt anvisat datum.
Köparen skall vara medveten om och godta att detaljplan skall vinna laga kraft innan tillträde till fastigheterna äger rum och att det fortsatt skall bedrivas motsvarande verksamheter enligt tidigare.
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt av den slutgiltige köparen och dennes avsikt med området.

8 lediga bostäder

Bostad Storlek Pris

Läs mer om projektet hos Fastighetsbyrån Götene

Gustav Fällström


E-post: [email protected]

Fastighetsbyrån Götene

Telefon: 0511-59060
E-post: [email protected]

Guider & Tips