Nybyggnadsprojekt
Smart Yta

Växjö kommun

BYGGSTARTEN NÄRMAR SIG!
Smart Yta låter nu meddela att man nu gjort allt klart med kommunen och markköpet är klart. Bygget beräknas sätta igång under våren 2022 och stå klart senast Q4 2022.

NYHET!
Smart Yta är nu klara med renderingar för en byggnad som blir som ett torn. Man kan alltså köpa en högre yta (6 st i mitten med 3 ytor på varje sida, se bildexempelbild).
Detta gäller ytorna 6, 7, 8, 19, 20 och 21.

Prisbild 1 099 000 kr/styck.

De höga: Front med vikport 4 x 4,5 m med dörr i dörr och fönster för ökat ljusinsläpp.
Ca 6 m vid porten och ca 8 m längst in i lokalen.

Succén Smart Yta har kommit till Växjö! Konceptet Smart Yta har etablerat sig på flera orter i Sverige och i Växjö har man valt ett strategiskt läge på Sänneholmsvägen på Ekebergs Industriområde, strax söder om Växjö.

Vi erbjuder nu dig som privatperson eller företagare möjligheten att köpa din egen kostnadseffektiva lokal i äganderättsform (friköpta med egen fastighetsbeteckning). Byggnaden är 78x24 meter och är uppdelad i 26 st lika stora moduler som är ca 12x6 meter. Den friköpta modulen består av en tom yta där du som ägare har full frihet att sätta din prägel på fastigheten. Varje fastighet är ca 70 kvm. Den generösa takhöjden på 6 meter till nock ger dig även möjlighet att bygga ett entresolplan. Vilket gör att den disponibla ytan kan maximeras och rymma ytterligare ett rum/ökad förvaring. Varje enhet kommer vara förberedd för wc och handfat. Möjlighet finns också att inreda med ett pentry och dusch. Kommunalt VA ingår i priset. El finns framdraget till varje fastighet. Port med dörr i dörr och glas för ökat ljusinsläpp. Väggarna är naturligtvis också isolerade. Smart Yta kommer förbereda och asfaltera vägen fram och området runt om byggnaden. Fastigheten är avsedd för en rad olika användningsområden som t ex all slags produktion, partihandel, lagring och annan hantering av varor med tillhörande personalutrymmen och komplement/driftskontor till annan verksamhet. Fastigheten lämpar sig även för förvaring av båt, bil eller annan skrymmande hobby där du nu har hittat den perfekta lösningen. Som exempel kan nämnas att ytan rymmer 4 stycken personbilar eller 4767 flyttkartonger.

Byggnaden har ett logistiskt attraktivt läge eftersom det ligger i direkt anslutning till riksväg 27 som leder snabbt vidare till hela riksvägsnätet.

Du som köpare blir lagfaren ägare och behöver på så sätt inte betala någon hyra. Möjlighet att lyfta tillbaka moms för köpare som är momsregistrerad. Konceptet ger en fantastisk ekonomi jämfört med att hyra, kolla gärna med din bankman eller revisor. Som köpare är din fastighet en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. Detta innefattar bland annat kostnaden för VA, försäkring av byggnaden, snöröjning och förvaltning av gemensamhetsanläggningen, kostnad ca 400 kronor per månad. Enskild försäkring krävs för att skydda inventarier mot stöld, brand, vattenskada etc.

På bilderna ser ni en karta över området samt exempelbilder från andra projekt i Sverige. Gör en intresseanmälan så hör vi av oss med mer information! Hörnfastigheterna kostar 949 000 kronor och övriga fastigheter kostar 849 000 kronor.

Tekniska fakta:
- Stomme av limträbalk.
- Betongplatta på mark med underliggande cellplastisolering.
- Väggar bestående av sandwichelement av plåt med mellanliggande stenullsisolering.
- Fribärande takplåt med isolering på ovansida och takpapp som taktäckning.
- Varje modul är en egen brandcell utförd i EI60.
- Vikport på 4x3,6 meter med fönster.
- 6 meter takhöjd vid nock och 4 meter vid port.
- Möjlighet till övervåning upp till 40 kvm.
– VA och el framdragen till varje Yta.
– Möjlighet att installera toalett.
- I Växjö kommer samtliga fastigheter utrustas med golvbrunn och gemensam oljeavskiljare.

11 lediga bostäder

Bostad Storlek Pris

Läs mer om projektet hos Fastighetsbyrån Växjö

Jonas Magnusson

Telefon: 0733-42 92 65
E-post: [email protected]

Fastighetsbyrån Växjö

Telefon: 0470-22590
E-post: [email protected]

Guider & Tips