Nybyggnadsprojekt
Södra Gotland - Öja Olovs

Södra Gotland, Gotlands kommun

Tomter med havsutsikt mot väster och de magiska solnedgångarna. Priser från 990 000 kr. Inkl. kommunalt VA och el vid tomtgräns. De är helt avskärmade från stora vägen mot Burgsvik tack vare den täta lövskogen med bok, björk och hassel. Gångavstånd till busshållplats, hotell och restaurang vid Björklunda. Varje tomt har en generös byggrätt om 150 kvadratmeter bostadshus samt 50 kvadratmeter komplementbyggnad. Fastigheten avgränsas västerut av en befintlig vacker grusväg parallellt med stranden och den gamla slänten lämnas orörd.

Byggnaderna nedanför den gamla järnvägsbanken utförs gärna lågmält i naturmaterial med en dämpad färgskala. Byggnaden i vinkel skyddar mot den kalla nordvinden och mot söder och väster öppnar den sig med en härlig gård. Längs fasaderna mot gården sträcker sig en grund veranda med tak, vilket gör att glaspartierna mot söder och väster ligger skyddade mot både sol och regn vilket också minimerar underhållsarbetet. En låg stenmur ramar in gården vackert och den fria utsikten är ju förstås alldeles underbar.
Kök och vardagsrum öppnar sig mot gården med stora glaspartier. Två stora sovrum med generösa klädkammare och dessutom ett gästrum.

Byggnaderna ovan nya vägen är lite högre än de som ligger nedanför. De är gärna uppförda i trä med enkla rena tak av matt grå plåt. Träfasaderna kan vara obehandlade eller färgade med slamfärg i svart eller grå kulör, för att smälta in fint mot skogen i öster. Långsidan vetter mot söder och gaveln mot havet. Detta för att den större huvudbyggnaden inte skall skapa en barriär mellan skogen och vägen. Komplementbyggnaden placeras i vinkel tätt intill huvudbyggnaden så att en gårdsmiljö skapas i vinkeln. En vacker kalkstensmur får gärna omgärda gården mot sydväst. En tanke är också att lägga byggnaderna på den övre delen av tomten för att skapa en mer privat gårdsmiljö. Detta gör vägen mer öppen för allmänheten att passera längs vägen utan att uppleva att man kommer "för nära" någons uteplats.

Läs mer om projektet hos Fastighetsbyrån Gotland

10 lediga bostäder

Bostad Storlek Pris

Läs mer om projektet hos Fastighetsbyrån Gotland

Peter Tumegård

Telefon: 0705-213210
E-post: [email protected]

Fastighetsbyrån Gotland

Telefon: 0498-218040
E-post: [email protected]

Guider & Tips