Nybyggnadsprojekt
Visby - Kv. Brodösen

Visby, Gotlands kommun

Välkomna till kvarteret Brodösen i Södra Visby - 38 obebyggda småhustomter till salu. Säljstart sker 11 januari 2021.

I detta område vid Terra Nova kommer nu ett nytt villakvarter att växa fram. Har du inte hittat det perfekta huset än? Då kanske ni i stället skall bygga nytt?

Området är beläget intill fin natur, förskola och skola med bra bussförbindelser in till Visby Centrum.

Inom kvarteret finns en mysig gemensam gård för utevistelse med lekplats.

Gällande detaljplan medger att största sammanlagda byggnadsarea är 200 kvm / fastighet. Största byggnadsarea för var enskild komplementbyggnad är 40 kvm. Nockhöjden är max 8 meter för huvudbyggnaden och 4 meter för komplementbyggnaden. Antal våningar är inte reglerat i detaljplanen utan det är höjden som avgör.

För mer info se bilaga Detaljplan.

38 lediga bostäder

Bostad Storlek Pris

Läs mer om projektet hos Fastighetsbyrån Gotland

Jenny Holgersson

Telefon: 0707-441223
E-post: [email protected]

Fastighetsbyrån Gotland

Telefon: 0498-218040
E-post: [email protected]

Guider & Tips