Annonsavtal

Nya avtalet finns i din inkorg

Det nya annons- och förmedlingsavtalet har skickats ut elektroniskt till de kontor som inkommit med sina firmatecknares kontaktuppgifter. Avtalet är i stort sätt detsamma som det läsexemplar som skickades ut genom broschyren ”Läs viktig information om Hemnets nya avtal”.

Med hänsyn till de synpunkter som inkommit från mäklarrepresentanter samt branschens juridiska ombud har några mindre ändringar gjorts i den slutgiltiga versionen av avtalet. Dessa förtydliganden framgår enligt nedan:

Annons- och förmedlingsavtalet

Punkt 13. Personuppgifter
En mening har lagts till som förtydligar att Hemnet är personuppgiftsansvarig för personuppgifter om Kunder för faktureringsändamål och enbart det.

Punkt 23. Ny punkt om Abonnemangsavtalet
Denna punkt förtydligar att tidigare tecknat abonnemangsavtal ersätts av innehållet i annons- och förmedlingsavtalet.

Allmänna annonsvillkor kund

Punkten Avgifter och kostnader
Ett tillägg har gjorts om att faktura skickas via e-post alternativt via vanlig post samt att betalning ska ske inom 14 dagar från fakturadatum