Sidotjänster – Mäklare

Så redovisar du ersättningen från Hemnet

Hemnets nya betalmodell medför att du som mäklare förmedlar en sidotjänst. Väljer du att ta emot ersättning från Hemnet för din administration (möjlighet finns att avstå administrationsersättning i Hemnets kundportal) måste du skriftligen informera säljare och tilltänkta köpare om detta.

Informationen ska lämnas till säljaren innan förmedlingsuppdraget tecknas och till tilltänkta köpare, så snart det kan ske, lämpligen i samband med att beskrivning läggs ut på internet eller i den objektsbeskrivning som tillhandahålls vid visning.

Om det företag eller kedja du är verksam vid sedan tidigare har informationsmaterial om sidoverksamhet bör du se till att denna uppdateras med information om ersättningen från Hemnet. I övriga fall måste du lämna information på annat sätt. I ditt mäklarsystem finns dokument som du kan använda. Manualerna i respektive system beskriver mer detaljerat hur du gör, men kortfattat ska följande skriftlig informationen framgå:

  1. Vad verksamheten avser (”Förmedling av annonserbjudande”)
  2. Vem som är uppdragsgivare eller samarbetspartner (”Hemnet Service HNS AB”)
  3. Vilken ersättning som utgår (”300 kr inkl moms”)
  4. Om ersättning utgår indirekt om du är anställd eller verksam i bolag (och undantagsvis direkt om du bedriver verksamhet i enskild firma)