Antal klick på bostäder

Trafik innebär det totala antalet sidvisningar eller klick som genererats under en given period för en viss bostadstyp. Endast bostäder på successionsmarknaden räknas med, vilket innebär att bostäder flaggade som nyproduktion exkluderas i denna sammanställning.

12 maj 2021 genomfördes en översyn och vissa förändringar av den data som kommuniceras på denna sida. Samtidigt gjordes en förändring av bostadstyperna vilket innebär att vi nu redovisar “lägenheter” istället för, som tidigare, “bostadsrätter”. Det kan medföra att statistik som visades innan förändringen gjordes kan skilja sig något från hur statistiken ser ut idag.

Trafik för Alla (Alla rum) i Sverige

Antal Sidvisningar