Hemnets logoBostäder i Sverige

Färre köper bostad i Portugal

Förre svenskar köper bostad i Portugal än på många år. Bakom tappet tros den svaga svensk kronan och det nya dubbelbeskattningsavtalet stå.

Nya siffror från INE, motsvarigheten till den svenska Statistiska Centralbyrån i Portugal, visar att antalet svenska bostadsköp under 2018 minskade med 14,8 procent i jämförelse med 2017. Det motsvarar totalt 637 svenskar som köpte i Portugal 2018, varav merparten var köp i Lissabonområdet samt Algarve.

- Den svenska efterfrågan pressas ned av den svaga kronan som urholkar svenskens köpkraft. Därtill kan den osäkerhet som följer av dialogen kring dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal också spela in. Samtidigt måste man komma ihåg att den svenska efterfrågan flerdubblats under den senaste femårsperioden och att tillväxtkurvan planar ut någon gång för att sedan vända upp igen är naturligt, säger Daniel Nilsson, vd på Fastighetsbyrån Utland.


Fler artiklar om Portugal