Påverkas ditt bostadsköp av dina föräldrar?

Personer som är uppväxta i hyresrätt upplever i större utsträckning att de inte har möjlighet att köpa en bostad i jämförelse med de som är uppväxta i en köpt bostad, enligt Bluesteprapporten 2021.

Av de tillfrågade i undersökningen som nyligen publicerades i Bluesteprapporten 2021 är det tydligt att de som vuxit upp i hyresrätt i lägre utsträckning tror att de själva kommer kunna äga sin egen bostad i framtiden.

Av dem som växte upp i en hyresrätt säger var fjärde person att de inte tror att de någonsin kommer få förutsättningar att kunna köpa ett eget boende. Det är mer än dubbelt så många jämfört med de som har vuxit upp i bostadsrätt eller villa.

Så kan du låna från Bluestep Bank – läs mer här.

Exakt varför upplevelserna skiljer sig åt beroende på uppväxt är svårt säga, men en orsak kan vara att den som är uppväxt i en köpt bostad har fått andra kunskaper med sig hemifrån kring bostadsägande.

En trygghet

Att äga sin egen bostad är en trygghet för många. En stor del i att många upplever tröskeln för att köpa en egen bostad som hög är svårigheterna att få ett bolån. I stället för en klassisk anställning – som storbankerna ofta kräver – har svenskar i dag projektanställningar, vikariat, säsongsanställningar, egna företag eller jobbar deltid. Men det innebär inte nödvändigtvis lägre eller mer osäker inkomst.

Men det finns lösningar som gör att många, oavsett om de vuxit upp i hyresrätt eller bostadsrätt, har möjligheten att köpa en bostad. Bluestep Bank har ett annorlunda sätt att se på sina kunder.

I stället för att enbart titta på anställningsformen gör Bluestep en bred kreditbedömning för att få en överblick över varje kunds unika situation. När storbanker gör sin bedömning är det vanligt att människor faller utanför deras ramar på grund av exempelvis anställningsform eller nuvarande månadslön.

Det kostar ett bolån från Bluestep Bank – läs mer här.

Visste du att…

Hos Bluestep kan bland annat vikarier, timanställda, frilansare, egenföretagare, provanställda och tillsvidareanställda låna till en egen bostad.