Hemnets Cookie-policy

Senast uppdaterad den 14 juni 2024

Avsnitt 1 - Om Cookies på Hemnet

Hemnet AB, org.nr. 556260-0089, (“Hemnet”) och våra partners använder olika typer av cookies och liknande spårningstekniker (gemensamt “Cookies”) på vår webbplats och i våra mobila applikationer (gemensamt “Hemnets Kanaler”). Denna Cookiepolicy beskriver hur och varför Hemnet använder olika Cookies.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller i din webbläsare för att samla in information om din användning av en webbplats eller mobil applikation.

Personuppgiftsbehandling

Data som samlas in via Cookies är uppgifter som indirekt och tillsammans med annan data skulle kunna användas för att identifiera dig, såsom IP-nummer, cookie-ID, annons-ID, IDFA, device-ID och olika data som identifierar en viss enhet. Även om sådan data inte direkt berättar för oss vem du är, så räknas sådan data ofta som personuppgifter i lagens mening. Det är Hemnet som är personuppgiftsansvarig för behandling av sådana personuppgifter. Denna Cookiepolicy kompletterar därför Hemnets personuppgiftspolicy där du hittar mer information om vår personuppgiftsbehandling.

Hemnet använder så kallade “nödvändiga Cookies” för att tillhandahålla våra tjänsters mest grundläggande och viktigaste funktionalitet till dig samt för att hålla våra tjänster fungerande och säkra. Utöver nödvändiga Cookies använder vi även Cookies för funktions-, analys- och marknadsföringsändamål, förutsatt att du har samtyckt till det.

Detaljerad information om olika Cookies i Hemnets samtyckesverktyg

I vårt verktyg för hantering av samtycken (hädanefter kallat “Samtyckesverktyg”) - vilken du alltid kan nå genom länken längst ner på webbplatsen eller via menyn i våra mobila applikationer - hittar du detaljerad information om respektive Cookie. Där hittar du t.ex. information om våra partners, namnet på olika Cookies, dess syfte, funktioner och varaktighet samt en länk till var du kan hitta mer information från respektive partner.

Dina val

Du kan närsomhelst uppdatera dina val av lämnade samtycken under .

Observera också att du inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på hemnet.se (till exempel “Håll mig inloggad“) om du väljer att avaktivera Cookies.

Cookies varaktighet

Cookies har olika livslängd beroende på dess syfte. Tillfälliga Cookies skapas när du surfar in på en webbsida och tas bort senast när du stänger webbläsarfönstret. Dessa används till exempel för att kontrollera om du är inloggad och för att visa rätt objekt när du söker och filtrerar fram objekt. Permanenta Cookies sparas i din webbläsare. Dit hör Cookies från första och tredje part som används i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form för analyser för att optimera plattformen tekniskt och visa dig relevanta annonser.

Du hittar mer information om respektive Cookies livslängd under Cookie-inställningar i Samtyckesverktyget.

Koppling till Hemnet-konto

Vi kopplar endast ditt cookie-ID eller andra identifikatorer till de direkta personuppgifter som du själv uppger till oss vid registrering av ditt konto hos Hemnet samt vilken roll du har (till exempel besökare, mäklare och så vidare). Om du samtycker till Cookies för personalisering kan vi kombinera din beteendedata, såsom sökhistorik, med vad du anger och gör i ditt Hemnetkonto.

Olika Cookies beroende på plattform

Beroende på om du besöker Hemnet på hemnet.se eller i någon av våra mobila applikationer kan olika Cookies bli tillämpliga. Till exempel används bara Hotjar på webben, medan Firebase är ett app-verktyg. Anledningen till att samtliga Cookies och partners syns i vårt Samtyckesverktyg är för att det är vanligt hos våra användare att surfa i flera plattformar, t.ex. genom att växla mellan dator (hemnet.se) och mobil (iOS- eller Android-applikation). Därför ges du den kompletta informationen om alla Cookies i vårt Samtyckesverktyg.

Mer information och rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du kan få mer information om Cookies och tillåten användning av Cookies genom att kontakta Post- och telestyrelsen. Du hittar mer information om Post- och telestyrelsen här.


Avsnitt 2 - Nödvändiga Cookies

Nödvändiga Cookies är sådana Cookies som vi använder för att kunna tillhandahålla vårt innehåll och mest väsentliga funktionalitet till dig, till exempel för att minnas vilka samtycken du har lämnat avseende Cookies, för att särsklija olika besökare från varandra med anonyma identifikatorer, för att kunna använda kartfunktionen, för att kunna spela upp videos på bostäder som laddats upp av mäklare, för att minnas dina sparade sökfilter, för att hålla våra tjänster säkra, förhindra missbruk av våra tjänster och för att se till att tjänsterna alltid fungerar bra.

Rättslig grund

Intresseavvägning

Lagringstid

Upp till 2 år för vissa permanenta Cookies (t.ex. för att spara dina personliga inställningar), medan tillfälliga Cookies tas bort omedelbart när du stänger din webbläsare (t.ex. för att identifiera pålitlig webbtrafik eller att särskilda besökare från varandra med anonyma identifikatorer).

Mer information

Du hittar mer information om respektive nödvändig Cookie inklusive dess namn, specifika lagringstid och typ av Cookie i vårt Samtyckesverktyg under Cookie-inställningar → Syften → Nödvändig


Avsnitt 3 - Cookies som används för analys

Det är av stor betydelse för oss att kunna mäta antal besök, antal klick på sajten och i mobila applikationerna samt i övrigt kunna analysera hur våra tjänster används. Förutsatt att du har samtyckt till det använder vi Cookies, utan några direkta personuppgifter, för att analysera och utveckla Hemnets tjänster och för att fortsatt kunna erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen, upprätthålla prestanda och för att ta fram målgruppsanalys och statistik över hur sidan används. Vi gör det genom insamling av data, analys av användarbeteende och genom enkäter i de verktyg som beskrivs nedan, samt listas närmare i vårt Samtyckesverktyg.

Bland annat räknar vi det totala antalet sökningar per bostadstyp och per kommun, samt antal besök per bostadsannons. Statistiken hjälper oss att erbjuda en bättre användarupplevelse. Vi genomför ibland undersökningar på Hemnet, och då används Cookies för att styra om undersökningarna ska visas eller inte. Det gör vi för att bättre förstå vad besökarna tycker om Hemnet och om något kan förbättras. Nedan kan du läsa om de primära verktyg vi använder för analysändamål.

Hemnets egna tracking

Hemnet samlar in statistik som används i våra tjänster. T.ex. kan vi berätta för dig som annonserar på Hemnet hur många besök din annons har fått. Datan, som är helt anonymiserad, används även internt på Hemnet för analys av hur våra bostadsannonser presterar och vilken effekt våra produkter har. Hemnet samlar även in aggregerad data om dina tidigare sökningar och sökkriterier på Hemnet, t.ex. typer av objekt och slutprisbevakningar. Syftet med insamlingen är att aggregera data om hur Hemnet används och vad Hemnets användare söker på. Detta används i syfte för att mäta och analysera olika aspekter av besök och förbättra Hemnets tjänster, men även externt för att ge bostadssäljare och användare av Hemnet en bild av hur tjänsterna används vid var tid. T.ex. kunna presentera information till bostadssäljare som annonserar på Hemnet att ett visst antal personer söker på bostäder med samma storlek eller i samma område som säljarens.

Google Analytics

Genom data som vi samlar in via Google Analytics kan vi se och analysera användningen av våra tjänster över tid och ta fram aggregerad och anonymiserad statistik. Google Analytics tillhandahåller även aggregerade och anonymiserade målgruppsrapporter som innehåller ålders- och intressekategorier och geografiskt område baserat på Googles egen data.

Hemnet använder också Google Analytics-funktionen Google signals för att koppla ihop en användare mellan flera olika enheter, förutsatt att du har samtyckt till det hos Google, för att bl.a. analyser och statistik ska få ett mer rättvisande resultat samt för att få förståelse över användarbeteenden och engagemang på olika enheter. Data från Google Analytics delas med Google Ad Manager i syfte att tillhandahålla anpassade annonser till dig (se mer om marknadsföring nedan under Avsnitt 5).

Kantar / Sifo, för dig som är medlem i Orvesto-panelen

Orvesto Internet är en panelmätning där Kantar/Sifo följer personer som har valt att ingå i panelen på internet, både på webbsidor och i appar. Ca 20 000 individer ingår i panelen, som är avsedd att utgöra ett tvärsnitt av befolkningen. Dessa panelister deltar även i marknadsundersökningar som görs av Kantar/Sifo. Sifo ansvarar för att alla panelister har samtyckt till att ingå i panelen och till den personuppgiftsbehandling som det innebär. Kantar/Sifo adderar information om panelisternas besök på Hemnet till sin data, såsom vilka tjänster hos Hemnet som panelisterna använder och hur många som besöker Hemnet periodvis. Hemnet får genom samarbetet anonymiserad statistik över aktivitet på Hemnet och information om hur olika målgrupper (såsom kön, ålder och geografiskt område) använder Hemnet. Om du är befintlig panelist och vill gå ur panelen så görs det via Kantar Sifo. Hemnet kan bara hantera dina val i relation till Cookies på Hemnet.

Hotjar, Refiner & Datadog

Genom verktygen Hotjar och Datadog kan vi följa användarbeteenden på Hemnet. Vi gör till exempel anonymiserade inspelningar av hur våra användare som samtyckt till detta scrollar och klickar (vi kan däremot inte se vad som skrivs i fritextfält) i syfte att förstå och få data om hur våra tjänster används. Dessutom använder vi Hotjar och Refiner för att genomföra kundundersökningar och enkäter på Hemnet, vilka sker på frivillig basis.

Rättslig grund

Samtycke

Lagringstid

Upp till 26 månader

Mer information

Du hittar mer information om respektive Cookie för analysändamål inklusive dess namn, specifika lagringstid och typ av Cookie i vårt Samtyckesverktyg under Cookie-inställningar → Syften → Analys


Avsnitt 4 - Cookies som används för personalisering

Cookies för personalisering syftar till att anpassa din upplevelse på Hemnet genom att göra vårt innehåll mer personligt och relevant för dig. Detta baseras t.ex. på vad du söker och klickar på. Om du dessutom har ett Hemnetkonto kombinerar vi detta med vad du själv anger i tjänsten, t.ex. uppgifter om din bostad, och gör anpassningar utifrån din användarprofil.

Rättslig grund

Samtycke

Lagringstid

Upp till 26 månader

Mer information

Du hittar mer information om respektive Cookie för personalisering inklusive dess namn, specifika lagringstid och typ av Cookie i vårt Samtyckesverktyg under Cookie-inställningar → Syften → Personalisering


Avsnitt 5 - Cookies som används för marknadsföring

Hemnet använder Cookies för marknadsföringsändamål, förutsatt att du har samtyckt till det, för att möjliggöra att relevant reklam och intressanta bostadsannonser visas för dig baserat på annonsprofil. Detta görs genom Googles och Xandrs annonsnätverk och våra samarbetspartners som listas i Cookie-inställningar under “Leverantörer”. Du kan läsa mer och anpassa dina annonsinställningar hos Google respektive Xandr.

Med Cookies säkerställer vi även att en reklamannons bara visas ett begränsat antal gånger för dig, och att annonserna mäts. Hemnets annonser kan även komma att visas på andra webbplatser än hemnet.se. Observera att om du väljer att avaktivera Cookies för marknadsföringsändamål så kommer reklam fortfarande att visas för dig på våra webbsidor, men den kommer inte att vara anpassad för dig.

Kampanjmätningar

Med vår samarbetspartner Brand Metrics bygger vi varumärkesundersökningar som är kopplade mot annonser för att mäta effekterna av annonsering. Brand Metrics lagrar ingen information om användaren tills användaren aktivt deltar i specifik undersökning, först då inhämtas tekniska data om exponeringar för en viss digital kampanj och svaret på en fråga om attityder till en annonsörs varumärke. All lagring sker i s.k. “local storage” på din dator. Vi gör även varumärkesundersökningar kopplade mot annonser på Hemnet via personer som är med i Cints panel.

Rättslig grund

Samtycke

Lagringstid

Upp till 2 år

Interactive Advertising Bureau - Transparency & Consent Framework

Det kan vara bra att veta att Hemnet har anslutit till ett standardregelverk som kallas Transparency & Consent Framework (“TCF”). TCF har tagits fram av Interactive Advertising Bureau (IAB) - en oberoende och transparent medlemsorganisation som finns för att ena, utbilda och påverka den digitala marknadsföringsbranschen. Bland annat jobbar IAB med att definiera standarder och guidelines för digital annonsering. Genom TCF finns en överenskommelse i digitala annons-branschen, där såväl publicister, annonsörer och leverantörer har gått med på att t.ex. endast behandla data som samlats in via Cookies om användaren har lämnat sitt samtycke till detta. Hemnet samarbetar enbart med partners som också är med i IAB TCF. Mer information om dessa partners hittar du i Samtyckesverktyget under Cookie-inställningar och “Leverantörer”.

Övriga Cookies

Det kan även vara bra att känna till att vissa av våra partners kan, om du har samtyckt till deras Cookies, inhämta annonsinnehåll genom ytterligare Cookies från t.ex. Google Font och Adobe. Det innebär att dessa tjänster också kan tillämpas, dock endast om du samtyckt till Cookies för marknadsföringsändamål.

Mer information

Du hittar mer information om respektive Cookie för marknadsföringsändamål inklusive dess namn, specifika lagringstid och typ av Cookie i vårt Samtyckesverktyg under → “Syften”, eller, “Leverantörer” för våra partners användning av Cookies.


Avsnitt 6 - Tredjelandsöverföringar

I vårt Samtyckesverktyg hittar du även information om vilka Cookies och partners som behandlar dina personuppgifter i, eller överför dina personuppgifter till, ett land utanför EU/EES (ett s k “tredje land”). Informationen bygger på att du som besöker Hemnet befinner dig inom EU/EES och på så vis i huvudsak ansluts till servrar inom EU/EES. I vissa fall kan dock våra partners använda så kallade “CDN” vilket innebär att du ansluts till servrar nära dig, i syfte att öka driftsäkerheten och prestanda samt minskad latens. Det innebär att om du befinner dig utanför EU/EES och samtycker till vissa Cookies så kan dina personuppgifter på detta sätt överföras till ett tredje land.


Avsnitt 7 - Så raderar du Cookies

Vidare kan du enkelt radera Cookies från din dator eller mobila enhet och göra inställningar för hur lokal information får sparas via din webbläsare. Du kan välja att avaktivera Cookies eller få en avisering varje gång en ny Cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Om du avaktiverar en Cookie eller en kategori av Cookies tar du inte bort Cookien från din webbläsare, detta måste du själv göra från din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar Cookies, gå till alternativet “Hjälp“ i din webbläsare eller följ länkarna per respektive webbläsare nedan: