Besöksadress

Hemnet AB

Sveavägen 9

111 57 Stockholm

Karta och vägbeskrivning

Faktureringsadress

Hemnet AB

Fack 267

Box 3037

831 03 Östersund

Organisationsnummer

556260-0089

Styrelsens säte

Stockholm

VAT-nummer

SE556260008901

Bannerannonsering och reklam

Materialspecifikation, trafiksiffror och målgrupper

Press och media

Pressmeddelanden och verktyg för journalister

Kontakta våra medarbetare

Du når oss via e-post: [email protected]

Responsible disclosure

Läs om vårt program för responsible disclosure och rapportering av sårbarheter i Hemnets tjänster

Responsible disclosure

Innehållsmoderering

Du som användare kan rapportera fel eller olagligt innehåll, eller skicka ett klagomål i enlighet med dina rättigheter under EU-förordningen om digitala tjänster (2022/2065), genom att kontakta [email protected]. Om du arbetar på myndighet i Sverige eller i EU och önskar kommunicera med Hemnet med stöd av samma förordning, vänligen kontakta [email protected]. Språket för kommunikation med Hemnet kring vårt innehåll sker antingen på svenska eller engelska.