Integritetsinformation

Vi på Hemnet vill vara så transparenta som vi bara kan när det kommer till vilka personuppgifter vi hanterar. Här har vi samlat den information vi tycker är viktig för dig att känna till kring vår behandling av dina personuppgifter och det är vår förhoppning att du skall ta dig tiden att läsa den.

Ingenting är statiskt och vår behandling av personuppgifter kan komma att förändras - återkom gärna då och då och se om det är något nytt. Vi blir jätteglada för all feedback som gör att vi kan förbättra informationen ytterligare. Skicka dina synpunkter till [email protected] så vi kan ta till oss dina tankar.

För dig som är mäklare eller säljare av en bostad finns det ytterligare information i dessa två policys

Vilka typer av data samlar vi in?

Nedan följer en förteckning av de uppgifter vi samlar in. Observera att vi inte nödvändigtvis samlar in alla uppgifter för alla besökare. Skapar du inget konto på hemnet.se kommer vi t ex inte samla in ditt lösenord.

Kontaktuppgifter

Dit namn, e-postadress och telefonnummer, lösenord

Övriga data som kan identifiera dig

Cookie-ID, IP-nummer, browser fingerprint (typ av browser inklusive språkval och installerade tillägg, operativsystem, grafikkort), inspelade samtal (i kontakt med support)

Uppgifter om användning

Sökhistorik, uppgifter kring objektsannonser som du besöker (område, storlek, bostadstyp, prisklass) rörelsemönster (hur du använder hemnet.se), hur länge du vistas på sidan, hur ofta du återkommer, interaktioner med länkar och objekt, eventuella fel som uppstått

Avtal och fakturering

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, objekts ID

3:e-partsuppgifter för reklamändamål

Cookie-ID (3:e-part), annonser som visats, interaktioner med annonser, uppgift om sidans adress

Ostrukturerade data

Ostrukturerade data är sådana uppgifter där våra användare kan mata in (nästan) vad som helst. Ett exempel är kommentarer på sociala medier, ett annat fritextsökningar på hemnet.se.

Rättsliga grunder för vår datainsamling

Det finns olika syften bakom att vi samlar in data om dig vilka vi redogör för lite längre ned. För varje område anger vi vilken rättslig grund vi har för att samla in just den typen av data. Dessa är:

Intresseavvägning

En intresseavvägning innebär att vi bedömer att vi behöver använda personuppgifterna för att driva vår verksamhet och att denna behandling inte påverkar dina fri och rättigheter i allvarlig mening. De legitima intressen vi har är följande:

  • Få insikter i hur hemnet.se används och fungerar utifrån ett användarperspektiv
  • Leverera, utveckla och förbättra hemnet.se
  • Skapa statistik för intern och extern användning
  • Avgöra effektiviteten i vår kommunikation
  • Öka säkerheten, förhindra bedrägerier och missutnyttjande av hemnet.se
  • Visa icke personanpassad reklam

Avtal

Om vi behöver använda dina personuppgifter för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller tredje part, exempelvis en mäklare, som du har ett avtal med.

Samtycke

Du har givit ditt tydliga samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Observera att du alltid har rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Vi måste då sluta behandla uppgifterna (men vi kan naturligtvis inte backa i tiden och ändra redan utförda behandlingar). Du kan ändra dina val här:

I vilka syften behandlar vi dina data

Drift av hemnet.se

För att driva hemnet.se behöver vi använda cookies för att hålla reda på sessioner, spara din sökhistorik och komma ihåg inställningar du gjort. Även infrastrukturen bakom hemnet.se är i behov av dina uppgifter för att garantera att vi kan hålla en god säkerhetsnivå, felsöka och optimera våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Hantera ditt konto

Du väljer själv att skapa ett konto hos oss om du vill kunna spara intressanta objekt, skapa sökningar för bevakning osv.

Rättslig grund: Samtycke

Avtal och fakturering

Om du annonserar hos oss eller köper tilläggstjänster av olika slag samlar vi in uppgifter för att vi skall kunna ingå nödvändiga avtal och möjliggöra för oss att få betalt för dessa tjänster.

Rättslig grund: Avtal

Annonser och reklam

Reklam är en del av hemnet.se och vi samarbetar med ett urval av annonsnätverk för att leverera annonser. Beroende på om du lämnat ditt samtycke till personifierad reklam eller inte kommer vi tillåta att våra leverantörer tar del av och behandlar uppgifter för att bättre anpassa annonserna. Reklam kommer alltid att visas och även om du inte lämnat samtycke till personligt anpassad reklam kommer vi att behöva dela uppgifter om vilka annonser som visats och om du klickat på dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke

Statistik

För att utveckla hemnet.se och våra övriga produkter behöver vi tillgång till detaljerad statistik över hur våra tjänster används. Hemnet är också en viktig leverantör av statistik kring bostadsmarknaden till media, analytiker och andra intressenter och vi använder i vissa fall uppgifter från våra besökare för att ta fram denna data. All statistik aggregeras och anonymiseras så att det inte ska vara möjligt att läsa ut enstaka användare.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Återpublicering av objektsannonser

Vi kan visa objektsannonser (vilket är bostadsannonser på Hemnet-språk) i andra kanaler som vi tror passar dig baserat på vad du tittat på hos oss. Annonserna kan t ex dyka upp på Facebook och andra webbsidor.

Rättslig grund: Samtycke

Utskick av nyhetsbrev

Om du skrivit upp dig för en prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer vi att regelbundet skicka ut detta via mail till dig.

Rättslig grund: Samtycke

Omvärldsbevakning

Vi följer hur det pratas om Hemnet i Sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Till vår hjälp har vi verktyg som automatiskt samlar in och slår ihop information från alla kanaler så att vi enkelt kan bilda oss en uppfattning om vad våra användare tycker om oss.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Support

När du kontaktar vår supportavdelning måste vi behandla dina uppgifter för att kunna hjälpa dig. Alla samtal till supporten spelas in för att vi skall kunna använda dem i utbildningssyfte och i vissa fall för att säkerställa att vi håller ingångna avtal.

Rättslig grund: AvtalSamtycke

Vilka val har jag?

Här är en lista över de olika valmöjligheter du har när det kommer till att dela med dig av personuppgifter när du använder våra tjänster.

Inte dela med dig

Du kan låta bli att skapa konto eller prenumerera på vårt nyhetsbrev men ändå fortsätta att surfa på hemnet.se. Vissa tjänster som till exempel bevakningar blir då inte tillgängliga eftersom de kräver ett konto för att fungera.

Neka eller återkalla samtycke

Du kan alltid när som helst återkalla ett tidigare lämnat samtycke och vi kommer då direkt att sluta behandla dina uppgifter för dessa ändamål. Om du har samtyckt till att vi får visa personanpassad reklam, men ändå vill blockera reklam från någon av våra samarbetspartners, kan du alltid välja att neka samtycke hos respektive annonsnätverk. En komplett lista över våra partners och länkar hittar du här

Blockera cookies, script etc I din webbläsare

Olika webbläsare har olika teknik för att blockera script, cookies och andra spårningstekniker. Notera dock att vi inte på förhand kan säga hur sidan kommer att fungera i just din webbläsare om du väljer att göra detta.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Har du några frågor, funderingar eller klagomål kring hur vi hanterar dina uppgifter är du alltid välkommen att vända dig till oss. Enklast är då att skicka ett mail till [email protected].

Du har rätt till information

Du har rätt att veta vilken information vi har registrerat om dig och vad vi använder den till. Om vi tänker använda dina uppgifter för nya ändamål måste vi informera dig om detta innan vi sätter igång.

Dina uppgifter skall vara korrekta

Om du upptäcker att vi registrerat felaktiga uppgifter om dig ska vi alltid rätta dem om du ber oss att göra detta.

Du har rätt få dina uppgifter raderade

Skulle du ångra dig och inte längre vilja dela dina uppgifter med Hemnet har du rätt att få dem raderade. Rätten att bli raderad gäller inte om vi exempelvis behöver ha uppgifterna för att fullfölja ett avtal, eller att vi av andra legala skäl inte kan eller behöver radera uppgifterna.

Du kan invända mot att vi använder dina uppgifter för profilering och underlag för beslut

Det kan hända att vi presenterar information för dig baserat på vad vi lärt oss om dig från dina besök på hemnet.se eller utifrån vad du angett som intresseområden när du skrev upp dig för vårt nyhetsbrev.

Du har rätt att lämna in klagomål

Skulle du tycka att vi missköter oss kring hur vi hanterar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vi uppskattar naturligtvis om du vänder dig till oss i första hand så att vi kan lära oss och bli bättre. För att kontakta oss på Hemnet skickar du ett mail till [email protected]. Aktuella kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du här

Var lagrar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter på servrar inom EU och i USA. När vi behandlar uppgifter utanför EU ser vi genom avtal till att uppgifterna är lika säkra och konfidentiella som inom EU.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar uppgifter olika länge beroende på vilken typ av uppgift det är:

Uppgifter du själv lämnat

Grundregeln är att när du själv raderar uppgifter, exempelvis avslutar ditt konto eller återkallar ett samtycke, kommer uppgifterna att raderas omedelbart. Gäller uppgifterna ett avtal kommer vi spara dem så länge som vi behöver för att fullfölja avtalet. Uppgifter som du lämnat i kontakt med vår supportavdelning kommer att sparas i två år.

Uppgifter vi samlat in

Vi sparar aldrig data som vi samlar in för statistik, säkerhet m.m, längre än tre månader. Efter tre månader kommer vi att plocka bort all information som gör att uppgifterna går att koppla till dig, men sparar dem för statistik och utvecklingsändamål. Uppgifterna sparas utan någon bortre gräns. Undantaget är uppgifter från Cookies som behandlas under en egen rubrik nedan.

Vilka andra behandlar dina uppgifter?

Vi kan inte göra allt själva (och vara bra på det) och därför samarbetar vi med olika partners och teknikleverantörer. Det är fortfarande vi på Hemnet som ansvarar för dina uppgifter när vi lämnar dem till en underleverantör och vi ställer lika höga krav på deras behandling som vi gör på oss själva. Ingen underleverantör får använda uppgifterna för några andra ändamål än de vi anlitat dem för, dvs de vi berättat om här ovan. Kontakta oss om du vill veta mer om vilka andra som behandlar dina uppgifter.

Överföring av uppgifter

I vissa fall kommer vi att överföra delar av dina uppgifter till annan part och de blir personuppgiftsansvariga. Det betyder att det inte längre är vi som är ansvariga för behandlingen och det är till denna part du får vända dig för att utöva dina rättigheter. De fall när överföring sker är:

Slutprisbevakning

Anmäler du dig för slutprisbevakning skickar vi ditt namn, telefonnummer och e-postadress till mäklarfirman som är ansvarig för försäljningen.

Återannonsering av objektsannonsen

Om du samtyckt till återannonsering av objektsannonser kommer vi att överföra information om de objekt du besöker på hemnet.se till Facebook.

Cookies

Så var det det där med kakor.

Cookies som vi på Hemnet använder

Vi på Hemnet sätter ett antal cookies för eget bruk både som första- och tredjepartscookies (genom våra samarbetspartners). Cookies används för allt möjligt som från att hålla dig inloggad på ditt konto till att låta dig besöka vår sida säkert och med god prestanda. En detaljerad beskrivning av dessa hittar du här

Cookies relaterade till reklam

Reklamnätverken som vi använder för att publicera våra annonser placerar även de sina kakor på din dator. Vilka cookies som sätts och vilken information de innehåller beror på om du givit oss samtycke till att visa personliga annonser eller inte (ditt val skickas alltid vidare från oss till annonsnätverket så de kan göra rätt). Vi kan aldrig se vad dessa cookies innehåller och för att du skall få veta mer måste vi därför hänvisa till respektive annonsleverantörs information. En lista över vilka vi arbetar med och var du hittar mer info finns här


Senast ändrad 5 juli 2019