Undersökning visar: Ökad boyta drev pandemins prisuppgång

Under pandemin har boendepreferenserna kring hur och var vi vill bo förändrats för många. Hemnets undersökning visar att drivkrafterna framförallt är att få större boyta – inte ett minskat behov av att bo centralt.

Under pandemin har bostadsmarknaden påverkats kraftigt och i stort sett över hela landet har bopriserna ökat. Uppgången har förklarats bland annat genom ett förändrat konsumtionsmönster, samt en ökad efterfrågan på bostadsmarknaden. Preferenserna har förändrats med en tydligt ökad efterfrågan på större boyta och därmed bostäder. 

Det har spekulerats i att villapriserna ökat framför allt på grund av ett minskat behov av att bo i urbana stadsmiljöer. Det mesta tyder dock på att prisuppgången kan förklaras av en ökad efterfråga på boyta och att villor generellt är väsentligt större än lägenheter. 

Vill du läsa mer om prisutveckling på landsbygden och i städer under pandemin? Läs hela rapporten här.

I en undersökning på Hemnet jämfördes prisutvecklingen mellan 2019 och 2021 baserat på bostädernas storlek i form av antal rum och boyta. Resultatet visar ett tydligt mönster där en mycket stor del av skillnaden i prisutvecklingen kan förklaras av bostadens storlek. 

”Boyta har blivit viktigare”

Sambandet mellan storleken på en bostad och den procentuella prisökningen är statistiskt sett väldigt tydligt. Den så kallade förklaringsgraden mellan bostadens antal rum, boyta och prisuppgång är 93 procent om fritidshusen exkluderas. Det ska tolkas som att 93 procent av variationen i prisuppgången kan förklaras av variationen i bostadsstorleken. 

– Sannolikt är det framför allt pandemin som skapat denna förändring i efterfrågan, då boyta blivit viktigare när vi oftare är hemma. En annan möjlig påverkande faktor är den demografiska förändring i befolkningen vi nu ser, där en ovanligt stor åldersgrupp i befolkningen nu är i familjebildande ålder, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.

Bostäderna är indelade efter medianytan i ‘stora’ och ‘små’ för respektive bostadskategori. Det innebär att den halva av de sålda bostäderna med minst boyta inom en bostadstyp hamnar i kategori “små” och den halva med störst boyta hamnar i kategorin “stora”. Eventuell biyta är inte inkluderat.