Miljömärkt boende mitt i huvudstaden

I den framväxande stadsdelen Norra Djurgårdsstaden ska boende kunna föra en miljövänlig livsstil – nära naturen, i huvudstaden. Bland de många bostadshus som just nu växer upp här står inom en snar framtid två Svanenmärkta byggnader klara.

I de Svanenmärkta husen i Norra Djurgårdsstaden ska det, enligt Skanska, bli enklare för konsumenterna att göra gröna val i sin vardag. Bild: Skanska

Längs hamnområdet från Husarviken till Loudden i Stockholm växer ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt just nu upp. Norra Djurgårdsstaden är en helt ny stadsdel med 12 000 nya bostäder, en ny hamn och en ny spårvagnsförbindelse till innerstaden. Tanken är att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett av Stockholms nya miljöprofilerade områden.

Två av bostadshusen som projekteras på området heter Björk och Plaza. Den nya bostadsrättsföreningen byggs av Skanska, som utlovar ett miljövänligt boende som dessutom är Svanenmärkt. Låg energiförbrukning och minimal miljöpåverkan utlovas i prospekten, liksom extra bra isolering, energisnåla vitvaror och snålspolande vattenkranar.

Men vad innebär egentligen ett Svanenmärkt boende? Vilka krav ställs på dem som bygger och vad vinner man på att flytta in i det miljöprofilerade området? Lisa Isberg, projektledare på Skanska, svarar: – Vi har redan mycket högt ställda krav på byggbranschen. För att uppfylla Svanen-märkningen så måste även alla material granskas för att uppfylla Svanens högt ställda krav på ämnesinnehåll och påverkan på omgivningen.

– Vi ser att svenska folket blir alltmer miljömedvetna och att allt fler trender visar på en önskan att aktivt ta ansvar för kommande generationer – genom en mer ansvarsfull konsumtion och livsstil. Vi tror inte att man behöver ha en extrem livsstil för att attraheras av ett miljövänligt boende utan ser snarare att vi med våra bostäder gör det enklare för konsumenterna att göra gröna val i sin vardag. Att bo i ett Svanenmärkt hus behöver inte vara billigare än våra andra nybyggda hus, då vi alltid strävar efter att ha lägre energiförbrukning än vad som krävs i Boverkets byggregler. Vinsten däremot är att vi värnar om vår miljö – och om hållbarheten.

Befriande (och lite kravmärkt?) livsstil

Enligt Stockholms stad är de övergripande ekologiska målen en klimatanpassad och fossilbränslefri miljöstadsdel år 2030, där koldioxidutsläppen understiger 1,5 ton per person och år till 2020. Detta ställer naturligtvis höga krav – inte bara på byggherrar, utan också på de framtida boende och deras vardag. Ska man tolka att alla de som flyttar till Norra Djurgårdsstaden förväntas ha en alltigenom sopsorterande, kollektivresande och eko-baserad livsstil? – De som lockas av Norra Djurgårdsstaden söker ett boende som ligger nära både natur och stad. De lockas av enkelheten i att bo i nyproduktion och lugnet i det naturnära området. De är intresserade av att leva ett mer miljövänligt liv. En del kommer troligen från ett tidigare småhusboende och kan nu sälja bilen och istället promenera, cykla eller åka kollektivt, tack vare Norra Djurgårdsstadens centrala läge, säger Lisa Isberg och fortsätter:

– Många andra är nog yngre barnfamiljer, där det är naturligt att leva miljövänligt, men där avsaknaden av tid och tekniktillgång ibland har gjort det svårt. I Norra Djurgårdsstaden finns förutsättningarna för att enkelt leva ett miljövänligare liv. I Björk & Plaza har vi satsat på att de boende enkelt ska kunna mötas och umgås. Inte minst de fina takterrasserna kommer att vara populära under fina soliga dagar. På gården finns möjlighet till lek för barnen och i den intilliggande parken finns utrymme för både picknick och sport.

Är detta alltså en livsstil som man vet att folk vill ha? – Skanskas kundundersökningar visar att intresset för att leva mer miljövänligt är mycket stort. Många tycker däremot att det är svårt att leva miljövänligt idag. Man vill ha hjälp att leva mer miljövänligt. Intresset för Svanenmärkta hus är därför stort, säger Lisa Isberg.

Björk och Plaza är två hus med ganska olika karaktär – men innebär de nya tekniska finesserna även en ny slags arkitektur – ”eko-funkis” kanske? – Vi har satsat på stora balkonger där det finns plats för både umgänge och hemodling. Fasadmaterialen i Björk är till exempel ett hållbart naturmaterial som åldras vackert.

Text: Hemnet-redaktionen