Huskurage – så skapar du och dina grannar ett tryggt boende

Ett tryggt boende är ofta synonymt med glada grannar, men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet, skyddat från insyn. Därför är grannar livsviktiga och genom föreningen Huskurage kan man som granne göra stor skillnad för både vuxna och barn.

För den som utsätts för våld i hemmet betyder vetskapen att grannarna agerar en stor trygghet. Huskurage fungerar precis som andra initiativ kring grannsamverkan, där ökad uppmärksamhet ger ett skydd för den utsatte.

Initiativet Huskurage innebär att de boende i t.ex. huset eller föreningen antar en policy och rutiner kring hur de ska agera vid oro för våld i en nära relation. En policy med redskap för att alla som lever tillsammans som grannar ska känna sig trygga att stoppa våld, som fungerar oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt.

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Så här kan det låta ur policyn för bostadsrättsföreningar:

Vår policy och rutin innebär att vi, vid oro för våld:

  1. Ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är
  2. Vid behov tar hjälp av annan granne eller vald styrelseledamot för stöd och hjälp
  3. Ringer polisen (vi kontaktar alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla)

Vill du och dina grannar också vara en del av Huskurage? Här hämtar du information och mallar för er policy!

Chansen att förändra

Initiativtagare till Huskurage är Peter Svensson och Nina Rung. De är båda engagerade och arbetar med frågor kring våldsförebyggande insatser. Idén kring Huskurage kom en kväll hemma när de diskuterade den utsatta situation som många människor, som utsätts för våld i hemmet, befinner sig i.

– När idén väl kom och vi insåg att det här är något som saknas idag blev vår omedelbara känsla att Huskurage verkligen kan förändra! Förändra både de dystra siffrorna om våld i hem och nära relation och i förlängningen även öka civilkuraget i samhället. Om vi vet hur och varför vi ska agera hemma förstår vi också varför vi behöver lägga oss i och ifrågasätta när vi känner oro på stan, berättar Peter Svensson.

Vad tror du att det är som hindrar människor från att ingripa idag?– Att en inte vet hur en ska ingripa och att en inte förstår allvaret eller hur stor skillnad en kan göra bara genom att knacka på och gå därifrån, säger Peter.

Vilka reaktioner har ni fått kring Huskurage?– Mycket positiva. Vi arbetar med flera av de största privata  och kommunala bostadsbolag och också med kommuner. Även banker och byggbolag har samarbetat med oss, berättar Peter.

Vad är det absolut viktigaste jag som granne kan göra för att stoppa en våldsam situation?– Att på något sätt agera. Det sänder ut budskap till den som är utsatt att möjligheten till hjälp finns och barn som lever i hem med våld förstår att andra vet och att det inte är ok. Erbjud hjälp. Knacka på och spring därifrån. Gör någonting bara. Ingenting hjälper ingen. Ju tidigare vi agerar desto större är chansen att vi kan rädda liv eller hjälpa någon till ett bättre liv, avslutar Peter Svensson från Huskurage.

Nina Rung och Peter Svensson är grundare till initativet Huskurage.

Vill du och dina grannar också vara en del av Huskurage? Här hämtar du information och mallar för er policy!

Text: Hemnet-redaktionen