Det ljusnar innanför tullarna i Stockholm

Det är fortfarande en bit kvar till hur det var på bostadsmarknaden 2015–2016. Men under hösten har marknaden i Stockholms innerstad tydligt piggnat på sig och trenden är nu allt mer positiv.

Det senaste om bostadsmarknaden – i din mejlkorg. Skaffa Hemnets nyhetsbrev!

Bostadsrättsmarknaden har sedan hösten 2017 präglats av osäkerhet och svårigheter för köpare och säljare att mötas. Detta har inte minst märks i Stockholms innerstad som ofta leder utveckling för det som händer på bostadsmarknaden i riket som helhet. Sedan årsskiftet har en viss återhämtning skett på marknaden och nu under hösten finns det flera positiva indikationer som tyder på en fortsatt stabilisering i Stockholm.

Mycket av marknadens tröghet återspeglas i den andel bostadsrättsannonser som plockas ner och återpubliceras.

Andelen återpublicerade bostadsrätter har ökat under flera år med en peak i januari 2018. Sedan dess har dock trenden varit den motsatta med en successivt minskande andel. I oktober månad noterades den lägsta siffran på ett år med an andel återpublicerade på 16 %.

Sedan amorteringskravets skärpning i mars har antalet försäljningar legat under fjolårets nivå. I oktober månad ökade dock försäljningar kraftigt. Det såldes i oktober 17 % fler bostadsrätter än året innan och även fler än motsvarande månad 2016.

Detta är extra anmärkningsvärt i och med det relativt sett höga priserna på bostadsrätter i Stockholms innerstad.

Även när det gäller försäljningstiden kan vi se ett trendbrott i oktober. Genomsnittstiden det tog att sälja en lägenhet inom tullarna låg i oktober på 15 dagar. I oktober 2017 var motsvarande siffra 16 dagar.

Det innebär också att det nu är första gången på över ett år som försäljningstiden är lägre än motsvarande tid ifjol. Samtidigt har skillnaden mellan list- och slutpris ökat. Den så kallade budpremien var i oktober 8 % vilket är den högsta nivån sedan september 2017. Detta kan ses som en tilltagande aktivitet i budgivningarna.

Sammanfattningsvis finns det en hel del tecken som pekar i positiv riktning för marknaden.  Bostadsmarknaden i innerstaden är fortfarande en bra bit ifrån hur det såg ut under 2015–2016 när det var som hetast. Men trenden är tydligt positiv.