Så var bostadsmarknaden i mars

I mars fanns det 21 261 bostadsrätter till salu på Hemnet. Det är en ökning från föregående månad med 11 procent och årstakten är nu återigen positiv. Den gångna månaden var också den utbudsmässigt högsta marsmånaden sedan 2013 eller så långt det finns en sammanhängande tidsserie.

Med en fortsatt normal säsongsutveckling de kommande månaderna är det högst sannolikt att rekordnivån på 22 800 bostäder till salu (oktober 2018) kommer att passeras i maj.

Även i Stockholm och Västra Götaland var mars den marsmånaden med högst utbud sedan 2013. För Skåne innebar mars i år det högsta utbudet för en marsmånad sedan 2015.

Nyproduktionsutbudet fortsätter att minska

Utbudet för nyproduktion fortsätter att minska i riket. På veckobasis var den sista veckan i mars den utbudsmässigt lägsta på 76 veckor. Sedan toppen i juli 2018 har utbudet per vecka på nyproduktionsmarknaden minskat med 20 procent.

Tydligast är nedgången i Stockholm där utbudet sista veckan i mars låg 30 procent under toppen i maj 2018. Även i Västra Götalands län har utbudet av nyproduktion kommit ner en bra bit från toppen. Där var utbudet sista veckan i mars 15 procent under toppnivån i november ifjol. I Skåne var motsvarande siffra 6 procent under toppnivån som noterades i juli 2018.

Fortsatt höga försäljningsvolymer

Försäljningsvolymerna för bostadsrätter i riket var i mars månad på en fortsatt relativt hög nivå. Det såldes totalt 8 330 bostadsrätter vilket är den näst högsta marsmånaden sedan 2013.

När det gäller försäljningsvolymerna är det stora regionala variationer när jämförelse görs med tidigare år. I Skåne har försäljningsvolymen varit den högsta månadsvis noterade, sedan 2013, för alla tre månader hittills i år. Även i Västra Götaland såldes det relativt många bostadsrätter i mars. Där noterades näst högsta marsmånad sedan 2013.

I Stockholm var däremot försäljningsvolymen för mars månad låg i en historisk jämförelse. Det första kvartalet i år är det kvartal sedan 2013 då det sålts minst antal bostadsrätter.

Normalt påverkas försäljningsvolymerna i mars mycket av om påsken ligger i mars eller ej respektive år. Att det såldes relativt få bostadsrätter i Stockholm i mars i år är därför extra anmärkningsvärt i och med att påsken i år inte ligger i mars.

Kortare försäljningstider för bostadsrätter

I mars tog det i genomsnitt 18 dagar att sälja en bostadsrätt på Hemnet. Det är den lägsta noterade genomsnittliga försäljningstiden sedan oktober 2017 och en nedgång med 2 dagar (10%) på årsbasis.

Även i storstadslänen har försäljningstiderna minskat i mars. I Stockholm och Skåne gick försäljningstiden ner från 18 till 17. Även i Västra Götaland minskande försäljningstiden med en dag, från 19 till 18 dagar.

Andelen som tror på sjunkande priser minskar

Andelen köpare som tror på stigande priser ökade med 2 procentenheter i april jämfört med mars; från 20 till 22 procent. Samtidigt minskade andelen som tror på sjunkande priser med hela 6 procentenheter. Detta innebär att vi nu i april har den minsta skillnaden mellan andelen som tror på sjunkande respektive stigande priser sedan oktober månad.

Undersökningen bygger på en enkät som går ut till besökare på Hemnets bostadssök i börjar på varje månad. De respondenter som uppger att de planerar att köpa bostad inom sex månader får frågan: ”Hur tror du att bostadspriserna utvecklas i ditt område de kommande sex månaderna?” Totalt besvaras enkäten av mellan 2 000 och 3 000 personer varje månad.