Så var bostadsmarknaden i juni

I juni fanns det 19 334 bostadsrätter till salu på Hemnet. Det är en ökning med 5 procent på årsbasis och den högsta noterade junisiffran sedan 2013.

Även i storstadslänen var bostadsrättsutbudet i juni positivt på årsbasis. I Västra Götaland var utbudet nio procent högre än juni månad ifjol medan ökningen på årsbasis i Stockholm och Skåne län låg på två procent.

Ifjol var aktiviteten under sommaren högre än vad den varit åren dessförinnan. Utifrån nuvarande utbudsnivå samt hur året hittills sett ut gällande försäljningsvolymer är det troligt att vi kommer få se en hög aktivitet även denna sommar.

Hög andel återpublicerade bostadsrätter

I juni hade 17 procent av de bostadsrätter som publicerades varit till salu tidigare. Det är två procentenheter högre än motsvarande månad ifjol. Totalt under det första halvåret låg motsvarande andel på 20 procent.

Det är tydligt att det framför allt är en trögare marknad, i form av just ett högt antal återpublicerade bostadsrätter och en längre försäljningstid, som byggt upp det höga utbudet under året. Antalet nytillkomna bostadsrätter i riket har legat relativt konstant de senaste åren; strax över 50 000 de sex första månaderna.

Stockholms läns sticker tydligt ut från övriga riket och de andra storstadslänen. Dels genom att andelen återpublicerade de senaste åren har varit betydligt högre i Stockholm. Och dels att andelen hittills i år minskar något i Stockholm jämfört med 2018. Det är framför allt en följd av att amorteringskraven påverkat Stockholmsmarknaden i störst utsträckning, i och med att priserna där är högst.

Fler bostadrätter säljs under utgångspris

I juni såldes 19 procent av alla bostadsrätter i riket under utgångspris. Det är någon lägre än motsvarande månad ifjol. Andelen är dock betydligt högre än vad som var normalt före hösten 2017.

Det normala säsongsmönstret är att andelen ökar under sommaren och i december månad. Framför allt kan det ses som ett resultat av att de säljare som väljer att ligga kvar med sin bostad till salu över sommaren, överlag är mer benägna eller stressade att få till ett avslut.

I Stockholms län har trenden de senaste månaderna gått mot en minskad andel försäljningar under utgångspris. I juni var andelen sålda bostadsrätter under utgångspris 13 procent i Stockholms län. Att jämföra med 19 under motsvarande månad fjol.

Utvecklingen i Västra Götaland och Skåne påminner mer om utvecklingen i riket i stort, med nivåer hittills i år som i stort sett är desamma som under motsvarande period ifjol. I juni var denna andel 16 procent i Västra Götaland.

I Skåne var det hela 27 procent av de sålda bostadsrätterna i juni, som gick under utgångspris. Marknaden i Skåne skiljer sig dock tydligt åt från övriga riket med en tydligt högre nivå av genomförda affärer under utgångspris, för hela perioden. Även under perioden före hösten 2017.

Allt fler tror på stigande priser

I Hemnets köparbarometer för juli månad fortsätter andelen som tror på stigande priser att öka. Det var den sjätte månaden i rad som andelen ökade och andelen som tror på stigande priser är nu den högsta sedan september 2017. Samtidigt minskade andelen som tror på sjunkande priser till den lägsta nivån sedan köparbarometern startade.

Undersökningen bygger på en enkät som går ut till besökare på Hemnets bostadssök i början på varje månad. De respondenter som uppger att de planerar att köpa bostad inom sex månader får frågan: ”Hur tror du att bostadspriserna utvecklas i ditt område de kommande sex månaderna?” Totalt besvaras enkäten av mellan 2 000 och 3 000 personer varje månad.