Färre tror på sjunkande bostadspriser

Andelen av Hemnets besökare som tror på sjunkande bostadspriser minskar tydligt och ligger nu på en ny lägsta nivå, visar Hemnets köparbarometer.

Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, menar att utvecklingen följer årets kurva med en återhämtning på bostadsmarknaden.

– Vi ser att prisutvecklingen varit positiv under 2019 då vi på många håll har återhämtat hela och på andra håll stora delar av nedgången som startade i slutet av 2017.

Sedan november har andelen som tror på stigande priser ökat från 32 procent till 33 procent. Samtidigt har andelen som tror på sjunkande priser gått från 19 procent till 13 procent.

– Vi har sett rekordförsäljning av bostadsrätter i oktober. Vi ser nu att köpare och säljare lyckas mötas i betydligt högre utsträckning än tidigare – det verkar som om man har enats om en rimlig nivå. Det börjar svänga över till att bli säljarnas marknad igen, säger Holmberg.

Men med tanke på att Riksbanken signalerat en räntehöjning i december är resultatet något överraskande, menar han.

– Senaste tiden har vi hört att Riksbanken verkligen är inställd på att höja, men det i åtanke är det lite förvånade att vi se så tydlig minskning (av andelen som tror på sjunkande priser). Samtidigt har Riksbanken flaggat för att vi kommer ha lågräntemiljö längre än man kanske hade trott. Man kan säga att marknaden snarare tar sig till den längre tidshorisonten, säger Erik Holmberg.