Så var bostadsmarknaden i december

I december fanns det 13 743 bostadsrätter till salu på successionsmarknaden. Det är 9 procent lägre än vad det var i december i fjol och innebär att årstakten fortsätter att minska. Detta innebär också att december var den månad under 2019 med lägst utbud vilket inte varit fallet de föregående två åren.

Även i storstadslänen fortsatte utbudet ner i december och årstakten minskade i både Stockholm och Skåne. I Stockholm var utbudet under december månad hela 15 procent lägre än december månad 2018.

Utgångspriserna för nyproduktion fortsätter ner

Nyproducerade bostadsrätter som publicerades under fjärde kvartalet 2019 hade ett genomsnittligt utgångspris på 39 940 kronor per kvadratmeter. Det är den lägsta genomsnittliga utgångspriset sedan det andra kvartalet 2015, och en nedgång sedan toppen sommaren 2016 med 21 procent. Detta är extra anmärkningsvärt i och med att de genomsnittliga slutpriserna på successionsmarknaden tydligt har vänt upp. Där var det nu, under det senaste kvartalet, det högsta genomsnittliga slutpriset sedan kvartal tre 2017.

I Stockholms län är det samma mönster och Stockholm har också stor påverkan på utvecklingen i riket totalt. I Skåne och Västra Götaland är dock mönstret annorlunda. Här syns inte samma tydliga nedgång de senaste åren men heller inte samma kraftiga ökning mellan 2014 och 2016.

Minskningen av utgångspriset för nyproduktion kan dels bero på att byggbolagen generellt sänkt priserna. Men sannolikt är det också en effekt av en förflyttning så att projekt i större utsträckning läggs i områden med lägre priser och att det därmed byggs mindre i dyrare områden. I Stockholm har exempelvis byggandet minskat som mest, bland annat som en effekt av att priserna där är högst och att amorteringskraven därför där haft störst effekt.

Ökat intresse för nyproduktion

En undersökning som genomfördes på Hemnet i början av januari visar att av de besökare som planerar att köpa bostad de kommande tolv månaderna var det 41 procent som kunde tänka sig att köpa en nyproducerad bostad. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan juli månad, då undersökningen senast genomfördes. Bland bostadssökare boende i Stockholms län var det 48 procent som uppgav att de kunde tänka sig att köpa en nyproducerad bostad, även det en ökning med 4 procentenheter. Endast 29 procent i Stockholm svarade nej på frågan om de kunde tänka sig köpa en nyproducerad bostad.

Av de som inte kan tänka sig att köpa en nyproducerad bostad eller är tveksamma, är det framför allt priset som anges som orsak. Nästan 59 procent av dem uppgav att prisnivån var för hög. Det är dock en minskning med 2 procentenheter sedan i juli. I Stockholms län var motsvarande andel 45 procent.

För de bostadsköpare som kan tänka sig att köpa nyproduktion är det framför allt att det krävs lite underhåll samt känslan av att vara först att bo i bostaden som anges som fördelar med att köpa nyproduktion.

Undersökningen bygger på en enkät som skickades ut till besökare på Hemnets bostadssök i början av januari. De respondenter som uppger att de planerar att köpa bostad inom tolv månader får frågan: ”Kan du tänka dig köpa en nyproducerad bostad?” Totalt besvaras enkäten av 3 006 personer.

Något lägre prisförväntningar efter Riksbankens räntehöjning

Andelen köpare som tror på sjunkande priser de kommande sex månaderna ökade med 3 procentenheter i januari månads Köparbarometer. Från 13 till 16 procent. Samtidigt var andelen som tror på stigande priser i stort sett oförändrat på 33 procent.

En starkt bidragande orsak till de lägre prisförväntningarna är troligen Riksbankens höjning av reporäntan i slutet av december. Förändringen får dock ses som relativt liten i jämförelse med hur det var för ett år sedan då räntan senast höjdes. En tydlig skillnad jämfört med då är att Riksbanken nu har flaggat för en betydligt långsammare ökningstakt av räntan vilket inte var fallet förra gången reporänta höjdes.

Undersökningen bygger på en enkät som går ut till besökare på Hemnets bostadssök i början på varje månad. De respondenter som uppger att de planerar att köpa bostad inom sex månader får frågan: ”Hur tror du att bostadspriserna utvecklas i ditt område de kommande sex månaderna?” Totalt besvaras enkäten av mellan 2 000 och 3 000 personer varje månad.