Hemnet om bostadsmarknaden i september

I korthet

  • Fortsatt högt bostadsrättsutbud i riket.
  • Rekordmånga sålda bostadsrätter.
  • Många planerar att köpa bostad under coronapandemin.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Utbud av bostadsrätter fortsatt högt i september

I september fanns det 23 377 bostadsrätter till salu på Hemnet. Det är 1 procent lägre än motsvarande månad i fjol men ändå relativt högt sett till åren dessförinnan.Samtidigt fortsätter villautbudet att vara lågt. I september var antalet villor till salu 22 procent lägre än i september 2019.

I Stockholm syns ett liknande mönster med relativt högt utbud av bostadsrätter till salu och samtidigt ett rekordlågt villautbud. På årsbasis var utbudet i Stockholm 8 procent högre i september samtidigt som villautbudet var 26 procent lägre.

I Skåne respektive Västra Götaland var utbudet av bostadsrätter 7 respektive 2 procent lägre än i september i fjol, medan motsvarande minskning för villautbudet var 25 respektive 17 procent.

Rekordmånga sålda bostadsrätter

För fjärde månaden i rad noterades det i september säsongsmässigt höga säljvolymer på bostadsrättsmarknaden. I riket såldes det över 11 000 bostadsrätter på successionsmarknaden. Det innebär att september är den månad med flest sålda bostadsrätter så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie.

Det är framför allt i Stockholm som antalet sålda bostadsrätter i september ökade på årsbasis. I jämförelse med i fjol ökade antalet sålda bostadsrätter i Stockholms län med 27 procent. För Skåne och Västra Götaland var motsvarande ökning 7 respektive 6 procent.

Villor omsattes rekordsnabbt i september

En förutsättning och bidragande orsak till de rekordhöga säljvolymerna på bostadsrättsmarknaden är det höga utbudet. Men även i relation till utbudet så har försäljningsvolymerna varit rekordhöga. Omsättningshastigheten visar på försäljningsvolymen i förhållande till utbudet eller utbudet för en viss period delat med antalet försäljningar under samma period. 

För bostadsrätter var omsättningshastigheten i riket i september 2,1 månader, vilket indikerar att det är så lång tid det skulle ta att sälja av utbudet. Det är den snabbaste omsättningshastigheten sedan början av 2017 och kan jämföras med 2,4 månader i september i fjol.

Omsättningshastigheten för villor är normalt högre än för bostadsrätter. Under de senaste månaderna har dock skillnaden minskat. Det kan ses som en effekt av det höga tryck som präglat villamarknaden under de senaste månaderna, med en hög efterfrågan och ett relativt lågt utbud. 

I september var omsättningshastigheten på villamarknaden 2,4 månader, vilket är den lägsta siffran så långt tillbaka som Hemnet har data.

Antal sålda bostadsrätter i september har alltså varit hög även i förhållande till utbudet. Den starka bostadsmarknaden har sannolikt påverkat genom att fler tror på stigande priser vilket gör köparna mer motiverade. 

I Hemnets Köparbarometer har också andelen som uppger att de planerar att köpa bostad de kommande sex månaderna varit hög under hela coronakrisen. Det kan ses som en effekt av att boendesituationen upplevs som viktigare när fler spenderar mer tid i hemmet, vilket kan antas öka benägenheten att vilja köpa nytt.

Prisförväntningarna på fortsatt höga nivåer

Prisförväntningarna var i stort sett oförändrade i Hemnets Köparbarometer för oktober månad. Det var 45 procent av de tillfrågade köparna som uppgav att de trodde på stigande priser. En uppgång med 1 procentenhet jämfört med undersökningen i september. Det är också den högsta andelen som tror på stigande priser sedan Köparbarometern startade i september 2017.

Även andelen som trodde på sjunkande priser ökade med 1 procentenhet i oktober. Det innebär att det nu i oktober var 14 procent av de tillfrågade köparna som trodde på sjunkande priser den kommande sexmånadersperioden.