Är det säljarens marknad nu?

Hur mår bostadsmarknaden? Och vad ska jag som köpare respektive säljare tänka när jag ger mig ut på marknaden? I den här artikeln går vi på djupet kring läget på bostadsmarknaden tillsammans med Hemnets analytiker Erik Holmberg. 

Är det säljarens eller köparens marknad just nu?

På många håll kan man nog säga att det är säljarens marknad. I alla fall om man jämför med hur det har sett ut de senaste tre till fyra åren. Man kan såklart mena olika saker med säljarnas marknad men som marknaden ser ut just nu är efterfrågan hög i förhållande till utbudet. Då får vi generellt fler intressenter per bostad till salu vilket tenderar att leda till kortare försäljningstid och mer aktiva budgivningar. Detta ser vi tydligt just nu, framför allt på villamarknaden, säger Erik Holmberg. 

Varför är det så? 

– Sannolikt beror den heta marknaden till stort del på den pågående pandemin. Fokuset på vårat boende har ökat när vi spenderar mer tid hemma och det i sin tur har dragit upp efterfrågan. Det här blir också en effekt som föder sig själv på så sätt att när efterfrågan är stor så säljs bostäder snabbare vilket i sin tur drar ner utbudet. Vid varje given tidpunkt har du då som köpare mindre att välja mellan och sannolikt fler som konkurrerar om de bostäder du är intresserad av. 

Som köpare respektive säljare, finns det några tips för hur jag bör agera på marknaden just nu? 

Som säljare är tipset att ha lite is i magen. Att sälja en bostad är ofta en ganska påfrestande process och ofta kan man bli lockad av att släppa bostaden innan visning om man får tidiga bud. Det vi ser i vår data är att det generellt är en dålig affär att släppa sin bostad för tidigt. För bostadsrätter är den genomsnittliga ökningen mellan utgångspris och slutpris störst mellan dag 10 och 13 till salu. Det innebär i de flesta fall att man som säljare hunnit med minst ett par visningar och att en budgivning sedan dragit igång,  säger Erik Holmberg.

– Som köpare kan man agera utifrån samma resonemang och då försöka komma till avslut innan budgivningen. Där finns dock en risk att man betalar över marknadspris, framför allt om marknaden börjar svalna. Man behöver vara beredd på ett högt tempo och att en del bostäder säljs högre än vad man själv hade räknat med. Ett bra sätt att minska risken för att en bostad som du är intresserad av säljs innan visning är att kontakta mäklaren när bostaden publiceras på Hemnet. Då kan man höra om eventuella förhandsvisningar och det blir sannolikt svårare för säljaren att släppa bostaden innan om hen vet att det finns andra som visat stort intresse.

Hemnets analytiker Erik Holmberg. 

Marknaden är het, men syns samma utveckling i hela landet?  

– Trenden är ganska snarlik i större delen av riket även om det alltid finns undantag. Av storstadslänen har Skåne stuckit ut den senaste tiden med relativt kraftiga prisökningar. Stockholm särskiljer sig också från övriga riket med generellt snabbare försäljningstider och större genomsnittliga uppgångar mellan utgångspris och slutpris. 

– De stora skillnaderna vi sett under de senaste året handlar dock snarare om olika bostadstyper. Större bostäder går relativt sett bättre än mindre bostäder. Det syns inte minst på villamarknaden där efterfrågan på flera håll är mycket hög i relation till utbudet. Men även för bostadsrätter syns skillnaden på så sätt att större lägenheter går relativt sett bättre även om det på intet sätt går trögt för små lägenheter.

Hur tror du att marknaden kommer utvecklas under de närmsta 6 månaderna?

Just nu finns det egentligen inget som tyder på någon vändning de närmaste veckorna. Sex månader är dock ganska lång tid och då kan det säkert hinna hända en del. Vi har ju bland annat ett pausat amorteringskrav som återigen börjar gälla i augusti. Det är möjligt att pandemin kommer att påverka oss mindre och mindre under denna period i takt med att fler vaccinerar sig. Det skulle möjligen kunna dämpa efterfrågan när livet går tillbaka mer till det normala, av samma anledning som efterfrågan kraftigt ökade under själva pandemin.

– Det vi ser som det mest sannolika scenariot är dock inte någon tydlig prisnedgång som följd utan snarare en avmattning i den uppgång vi sett den senaste tiden.

Finns det några orosmoln på horisonten som kan påverka bostadsmarknadens utveckling på lång sikt? 

Om man med orosmoln menar sådant som kan leda till att bostadspriserna går ner så är det som vanligt främst ekonomiska faktorer som kan tänkas påverka. Här är räntan viktig eftersom den blir så avgörande för hur hög vår boendekostnad blir. Just nu har dock Riksbanken en prognos som innebär att reporäntan förblir noll fram till och med år 2024. Så att stigande räntor skulle leda prisnedgång under detta år ser vi som ganska osannolikt. 

– Utöver det finns så klart också risker direkt kopplade till corona. Skulle vaccineringen dra ut på tiden med fler och kanske kraftigare nedstängningar som följd så kommer det sannolikt förr eller senare att kunna drabba även bostadsmarknaden. Just nu finns det dock inte heller något som tyder på en sådan utveckling. Vår uppfattning är att den största risken för nedåtgående priser de kommande året är en kombination av minskad efterfrågan och minskade stimulanser där återinförandet av amorteringskravet är en del.