Är det just du som vinner på de nya uppskovsreglerna?

Var du en av dem som sålde din bostad mellan 2014 och 2020, och valde att betala in skatt på vinsten för att slippa den höga räntan? Då kan du begära om att få tillbaka hela eller delar av din skattade vinst. Det kan bli en välkommen peng att exempelvis sänka dina bostadslån med. Men det är inte alla som kan göra det. Didi Möller på Fastighetsmäklarna ABC reder ut vanliga missförstånd.

Det finns ett antal kriterier som måste uppfyllas för att ansökan ska gå igenom.

  1. Bostaden du sålt ska ha använts som permanentbostad. Det får inte ha varit en bostad som använts som fritidshus eller bara vid enstaka tillfällen. 
  2. Du ska ha bott i den minst ett år före försäljningen, eller minst under 3 av de 5 senaste åren innan försäljningen. Bosättningstiden räknas fram till dagen då du och köparen skriver på köpekontraktet.
  3. Du ska också köpa en bostad för att bosätta dig i den.

Har du sålt din stora villa för att få ett enklare boende finns det risk att uppskovet blir mindre än förväntat.

Ett vanligt missförstånd är att man räknar med att få uppskov på hela vinsten efter att ha köpt en bostad som är billigare än den som sålts. Så funkar det inte. 

Uppskovsbeloppet beräknas då genom att du delar priset på den nya bostaden med försäljningspriset för den tidigare bostaden och sen multiplicerar med vinsten.

Det finns numera ett maxtak på uppskovet

För att kunna få uppskov med hela vinsten ska alltså inköpspriset på den nya bostaden vara högre än försäljningspriset på den tidigare. Det finns ett vinsttak på 3 miljoner, mer än så får man inte skjuta fram.

Uppskovet beror också på din andel av uppskovstaket. Om du äger halva bostaden kan ditt slutgiltiga uppskov inte bli mer än max 50% av takbeloppet, dvs 1,5 miljon.

Vinster på försäljningar gjorda mellan 21 juni 2016 till 30 juni 2020 finns det däremot inget maxtak på.

Det är bara de som sålt sin bostad från 2014 till 2020 som kan begära retroaktivt uppskov

De nya reglerna för uppskovet betyder att man slipper betala  ränta till staten på den vinstskatt som skjuts upp. På så vis ”lånar” du pengar gratis, i alla fall tills du säljer ditt hus nästa gång. Det är ju särskilt förmånligt om man vill amortera av en större summa på lånen och på så vis få lägre boendekostnad.

Om du sålt mellan 2014–2020, kan du ha valt att betala in skatten för att räntan varit så hög (dvs 2,27%, vilket motsvarar ett bolån på 3,25% med hänsyn till ränteavdraget), då har du möjlighet att begära tillbaka delar eller hela den inbetalda skatten.

Det blir också räntefritt från inkomståret 2021.

Dessutom slopades räntan den 1 januari 2021. Kom ihåg att du ska betala uppskovsräntan fram till inkomståret 2020.

Lycka till!