Det kan vi förvänta oss efter Riksbankens räntehöjning

Den 20 september meddelade Riksbanken att de höjer styrräntan med en procentenhet till 1,75 procent. Nyheten har skapat stora rubriker i media och många bolånetagare funderar nog nu på vad detta innebär. Vi reder ut frågan med Hemnets expert Staffan Tell.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Staffan Tell, presstalesperson på Hemnet 

Var Riksbankens höjning väntad?

– De flesta bedömare hade väntat sig en höjning med 0,75 procentenheter, så höjningen var något högre än prognosen.

Varför höjer Riksbanken räntan?

– Vi ser en inflation i Sverige och i resten av världen som vi inte sett på årtionden. Det är den generella prisökningen som Riksbanken försöker få bukt med genom att höja styrräntan.

Kommer räntan att fortsätta höjas?

– Det är ganska sannolikt att Riksbanken kommer fortsätta höja räntan, och det är nog rimligt att vi kommer få se en rörlig ränta på 3,5 till 4 procent under nästa år. Samtidigt finns det bedömare som tror att inflationen tids nog kommer att falla tillbaka och att man då kommer att få börja sänka räntan igen inom några år.

Är vi på väg mot en recession?

– Det finns flera tecken på att ekonomin håller på att bromsa in när konsumenterna konsumerar mindre, och de höga energipriserna gör att vissa företag får ekonomiska problem. Men om inflationen börjar falla tillbaka och ekonomin försvagas så kommer sannolikt centralbankerna att känna sig tvungna att sänka räntorna igen. Man kan säga att till slut blir ”dåliga nyheter” såsom vinstvarningar ”bra nyheter” för människor med mycket lån.

Hur orolig ska man vara för framtiden?

– Många bedömare tror att vi kommer få en tuff vinter där hushållen drabbas av både kraftigt stigande energipriser, ränteutgifter och dagligvarupriser på samma gång. Situationen skiljer sig väldigt mycket mellan olika hushåll. Ungefär hälften av alla hushåll har inga bolån, och bor man i en liten hyresrätt är sannolikt inte elräkningen det som oroar mest.

Staffan fortsätter:

– Det skiljer sig även mycket när det kommer till vilka besparingar man har. Många hushåll har stora besparingar och vissa inte har några marginaler alls. De flesta hushåll kommer sannolikt att behöva göra avkall på konsumtion under de närmaste månaderna såsom restaurangbesök och resor. Samtidigt är det inte osannolikt att vi kommer att se olika typer av stödåtgärder från politiken. Men vad dessa blir och hur omfattande de blir återstår att se.