Hemnets årskrönika – från het till avvaktande marknad

2022 har präglats av oro för stigande boräntor och levnadskostnader vilket har skapat ett lågtryck på bostadsmarknaden. Dock tror många av Hemnets besökare att trenden med sjunkande bopriser kommer vända inom en snar framtid. Det konstaterar Hemnet i sin årskrönika för 2022.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

När vi summerar bostadsåret 2022 kan vi konstatera att det varit ytterligare ett exceptionellt år med tydliga kontraster, förklarar Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker. 

– Under de första månaderna steg priserna och efterfrågan var hög. På våren började priserna sjunka i samband med att Riksbanken höjde sin räntebana och sedan dess har marknaden präglats av försiktighet och avvaktan eftersom osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen varit stor. Som en effekt av det har antalet avslut minskat tydligt trots det rekordhöga utbudet. Framöver kommer ränta, inflation och eventuella stöd från politiskt håll avgöra mycket av den kommande utvecklingen på bostadsmarknaden, säger Erik Holmberg.

”Dynamiken på marknaden har förändrats”

I januari trodde 41 procent av bostadsköparna i Hemnets undersökning Köparbarometern att priserna skulle stiga under de kommande sex månaderna. Endast 15 procent trodde då på sjunkande priser. I årets sista Köparbarometer är förhållanden de omvända, med 64 procent som tror att priserna kommer sjunka, och 15 procent som tror att priserna kommer stiga. 

– Under 2022 har dynamiken på bostadsmarknaden förändrats. Från att, under två speciella pandemiår, ha varit säljarens marknad, till att det nu är enklare för köpare att välja bland ett stort utbud av bostäder som sjunkit i pris. Eftersom den svenska bostadsmarknaden främst drivs av ett behov av att bo, är det rimligt att tro att vi förr eller senare kommer se en vändning på marknaden där köpare och säljare har lättare att mötas, säger Staffan Tell, Hemnets talesperson och bostadsmarknadsexpert.

Rekordhögt bostadsutbud

I september 2022 fanns det drygt 27 000 lägenheter till salu i Sverige. Det är 19 procent fler än motsvarande månad året innan och den högsta nivån som noterats så långt tillbaka som Hemnet har statistik. Även antalet villor till salu har ökat kraftigt under året – i november var utbudet 60 procent högre jämfört med samma månad året innan. 

Att utbudet har ökat beror delvis på att det kommit ut relativt många bostäder på marknaden samtidigt som andelen bostäder som sålts har minskat. I november var den genomsnittliga försäljningstiden för lägenheter på Hemnet 24 dagar jämfört med 15 dagar för samma månad 2021. För villor ökade den genomsnittliga försäljningstiden från 20 dagar i november 2021 till 32 dagar i november 2022.

Så kan det se ut 2023

Även om mycket vittnar om en svalare bostadsmarknad visar Hemnets undersökningar att många bostadsspekulanter tror på en vändning under 2023. 26 procent tror att bopriserna kommer gå ner i ytterligare 6 till 12 månader innan de vänder eller planar ut. 19 procent tror att det kommer ta 3 till 6 månader och 8 procent tror på 0 till 3 månader. På frågan hur mycket mer priserna ska gå ner svarade 14 procent att de inte tror på ytterligare nedgångar, medan 29 procent tror att nedgången blir 1 till 5 procent.

Hemnet 2022 i siffror*:

203 270 totalt antal objekt publicerade (-2%)

634 miljarder kronor totalt i utropspris (+4%)

54 914 villor har lagts ut till försäljning (+7%)

116 656 lägenheter har lagts ut till försäljning (-6%)

*Siffrorna avser perioden januari till november och inkluderar nyproduktion. Jämförelsen är för samma period 2021.