Ny undersökning: Stor vilja att hyra ut sin bostad

Hemnet samarbetar sedan ett par år tillbaka med Stockholms Stadsmission och stöttar specifikt Bobyrån som är Stockholms Stadsmissions verksamhet som fokuserar på långsiktiga boendelösningar för människor i hemlöshet. Primärt samarbetar Bobyrån med privata hyresvärdar men är också intresserade av att komma i kontakt med privatpersoner som kan tänka sig att hyra ut sin bostad. För att förstå mer om potentialen i detta genomförde Hemnet nyligen en undersökning bland sina besökare. Den visar att hela var fjärde svarande kan tänka sig att hyra ut en del eller hela sin bostad.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Tanja Küller, enhetschef för Bobyrån. Foto: Stockholms Stadsmission

Undersökningen, med 1400 deltagare, visar att 26 procent skulle kunna tänka sig att hyra ut sin bostad. 54 procent anger att de inte skulle kunna tänka sig att hyra ut, och 20 procent svarar att de inte vet.

Tanja Küller är enhetschef för Bobyrån. Hon tror attityder kring vilka vi bor tillsammans med kommer att förändras i framtiden.

– Vi ser att normer i samhället ständigt förändras och det gäller även för  bostadsmarknaden. I Sverige bor vi stort och relativt få i hushållen i jämförelse med många andra länder. Jag tror att bostadspriserna kommer att leda till att det förändras. Olika typer av kollektiva lösningar och boendeformer blir allt vanligare. Jag välkomnar det då jag tror att det också hjälper till att stävja den ensamhet som vi vet att många befinner sig i, säger hon.

Pengar stark drivkraft

I enkäten anger 77 procent av de som kan tänka sig hyra ut att de främst motiveras av den ekonomiska inkomsten, medan 12 procent anger att det främsta skälet skulle vara att hjälpa någon som har det svårt att komma in på bostadsmarknaden. 5 procent anger den sociala närvaron som det främsta skälet till att hyra ut.

Bland de som inte kan tänka sig att hyra ut sin bostad, uppger 71 procent att den främsta orsaken till att de inte vill göra det är att de inte vill ha en främmande person boende i sin bostad. 25 procent svarar att det främsta skälet är att de bor för litet.

Staffan Tell, PR-chef på Hemnet, tror att den senaste tidens ökade levnadskostnader gör att fler blir motiverade att hyra ut sin bostad.

– Det är intressant att så många som var fjärde besökare på Hemnet kan tänka sig att hyra ut sin bostad. En hypotes är att de senaste årets kraftiga prisökning på el, livsmedel och bolån gör att många ser möjligheten till en extra inkomst som lockande, säger han.

Var femte mer benägen att hyra ut sin bostad

På frågan om hur ens attityd mot att hyra ut sin bostad har förändrats under det senaste året, svarar 18 procent att man blivit mer benägen att hyra ut sin bostad. 64 procent är lika benägna eller obenägna, medan 5 procent svarar att de blivit mindre benägna att hyra ut sin bostad.

Enligt Tanja Küller kan människor som hyr ut en del av sin bostad göra stor skillnad då hemlöshet är ett växande samhällsfenomen.

– Vi ser en ny typ av hemlöshet växa fram. Det är människor som inte har någon social problematik men saknar kötid, pengar eller nätverk och därför inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. Det är väldigt lätt att hamna i en nedåtgående spiral på den svarta hyresmarknaden där du flyttar mellan osäkra dyra kontrakt och aldrig får möjlighet att spara pengar eller betala av skulder vilket leder till att steget till trygg bostad blir allt längre. För många av dessa människor som vi möter dagligen, så skulle ett tryggt inneboendekontrakt innebära en möjlighet att slutföra sina studier, behålla arbetet eller att hamna på ett ställe där det går att fatta kloka, bra beslut för ens liv framåt, säger hon.

Vilket typ av arbete gör Stockholms Stadsmission för att hjälpa människor med att få mer långsiktiga bostadslösningar?

– Vi arbetar med en rad olika boendelösningar för alla olika typer av människor med diverse förutsättningar. En tjänst vi erbjuder är Stadsmissionens Hyresförmedling. Den funkar som så att vi helt enkelt matchar privatpersoner som vill hyra ut ett rum eller liknande med bostadssökande. Vi finns med i hela processen och stöttar både hyresgäst och hyresvärd. Vår hyresförmedling möjliggör för människor att få in en extra inkomst och samtidigt göra gott på ett tryggt säkert sätt, säger Tanja Küller.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att hyra ut en del av sin bostad men tvekar att ha en främmande person inneboende?

– Att ta steget att hyra ut ett rum kan kännas läskigt och det har vi full förståelse för, men vi ser oss som ett tryggare alternativ till andra digitala uthyrningstjänster. Alla som söker bostad via oss går igenom en mycket gedigen process med intervjuer och samtal och vi har arbetat med att stötta och hjälpa alla möjliga människor i över 150 år nu. Vi vet vad vi gör och är en stabil partner hela vägen. När vi startade hyresförmedlingen för några år sen så var vi beredda på att gå in med råd och stöd, men vi har märkt att vi efter matchningsprocessen oftast inte behövs alls. Folk reder sig själva och vi har så många positiva exempel att visa på, säger hon avslutningsvis.

Intresserad av att hyra ut en del av din bostad via Stockholms Stadsmissions hyresförmedling? – läs mer här.

Undersökningen besvarades av 1 400 besökare mellan 3 och 8 mars 2023.