Bostadsbyten skjuts upp på grund av ekonomiska läget

Hög inflation och stigande räntor skapar en stor avvaktan på bostadsmarknaden. Hela 35 procent av spekulanterna är nu mindre motiverade att byta bostad, medan bara 9 procent är mer motiverade, visar en undersökning som gjordes bland Hemnets besökare i juni.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

På frågan, ”upplever du att din beslutsamhet att byta bostad har påverkats av den förändrade ekonomiska situationen i samhället”, svarade 25 procent att de hade blivit mycket mer tveksamma. 10 procent svarade att de blivit något mer tveksamma, 5 procent att de blivit mycket mer motiverade, och 4 procent svarade att de blivit något mer motiverade att byta bostad till följd av den förändrade ekonomiska situationen i samhället. Resterande 56 procent uppgav att de ej hade påverkats.

I den grupp där man blivit mer tveksamma var den vanligaste angivna orsaken att man inte kan eller vill flytta när kostnaderna ökat. Detta följts av att man inte vill sälja när bostadsmarknaden är trög och det verkar svårsålt.

– Resultatet stärker den bild vi har sedan tidigare, där många väljer att avvakta bostadsbytet. Under 2023 har vi sett tydliga nedgångar både i antal publicerade bostäder och antalet affärer som blir av, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Snart passerat räntetoppen

För många är det prisfallet på bostäder och en trög marknad som har främjat försiktighet, samtidigt som högre levnadskostnader påverkar, menar Erik Holmberg. Trots att bostadspriserna i år är längre jämfört med 2022, är boendekostnaderna nu väsentligt högre. Något som också har gjort att det blivit svårare att klara bankernas kalkyler för att ta bolån.

– En mer stabil prisutveckling på bostadsmarknaden tillsammans med att vi nu ser ut att snart ha passerat räntetoppen, kan mycket väl innebära en ökad motivation att agera framöver och att aktiviteten på bostadsmarknaden kommer tillbaka, säger han.

Antalet sålda bostäder har minskat

I den grupp som svarar att de blivit mer motiverade att flytta (35 procent) är den vanligast angivna orsaken att det är lättare att byta upp sig eller komma in på den ägda bostadsmarknaden när bostadspriserna är lägre.

Under de fem första månaderna i år har antalet sålda lägenheter och villor minskat med 24 respektive 22 procent, jämfört med samma period i fjol. Antalet publicerade bostäder har under samma period minskat med 22 procent på lägenhetsmarknaden och 17 procent på villamarknaden. En utveckling som till stor del kan förklaras av en generellt ökad tveksamhet till att byta bostad under rådande ekonomiska läge.

Undersökningen genomfördes mellan 6-12 juni och totalt deltog 3 334 personer.