Bostadsköpare efterfrågar yteffektivare lägenheter

Under pandemin präglades bostadsmarknaden av en kraftigt ökad efterfrågan på större bostäder. Nu har pendeln svängt tillbaka. Ny statistik från Hemnet visar att det är yteffektiva lägenheter som klarat det senaste boprisfallet bäst.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

I sammanställningen av statistiken har de olika lägenhetstyperna, baserat på antal rum, delats upp i ‘större’ och ‘mindre’ utifrån hur många kvadratmeter lägenheten har. Uppdelningen har skett utifrån medianantalet kvadratmeter i respektive lägenhetsgrupp, så att hälften av lägenheterna i varje grupp räknas som ‘mindre’ och hälften som ‘större’.

För alla lägenhetstyper har lägenheter som räknas till ‘större’ tappat mer i pris, än de som räknas som ’mindre’. Stora tvårumslägenheter har exempelvis tappat mer i pris än små tvårumslägenheter. Det kan ses som ett resultat av att viljan att betala extra för fler kvadratmeter tydligt sjunkit.

Störst prisnedgång kan ses för större enrumslägenheter som har tappat drygt 10 procent sedan toppen. Detta räknat på den föregående tolvmånadersperioden, jämfört med tolvmånadersperioden innan första räntehöjningen under våren 2022. Det är också den grupp där antalet försäljningar minskat mest. Det såldes under den gångna tolvmånadersperioden en tredjedel färre lägenheter än vad som gjordes under de tolv månaderna innan räntan började höjas.

Den grupp som stått emot boprisfallet bäst är lägenheter med fyra rum eller fler, men där boytan är 100 kvadratmeter eller mindre.

Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg ger sin förklaring på varför yteffektiva lägenheter klarat sig bäst:

– Orsakerna till att yteffektiva lägenheter klarat prisfallet bäst är framför allt för att styrräntan stigit kraftigt. Mer boyta blir idag inte bara dyrare vid själva köpet, det ger också en tydligt ökad månadskostnad i och med att bolåneräntorna nu är mer än tre gånger så höga som för ett par år sedan.

Han fortsätter:

– Det är uppenbart att räntehöjningarna, och de ökade räntekostnaderna som detta inneburit, påverkar vad som efterfrågas på bostadsmarknaden idag. Bostadsköparna efterfrågar utifrån funktion sett till antal rum, men letar samtidigt yteffektiva bostäder. Under pandemin då fler spenderade mer tid i hemmet och räntan var väsentligt lägre var utvecklingen den motsatta. Då var extra kvadratmeter något köparna generellt var benägna att betala extra för.

Prisförändringen är räknat på den senaste tolvmånadersperioden jämfört med tolvmånadersperioden innan räntan började höjas från noll. Det vill säga perioden 1 oktober 2022 – 30 september 2023, jämfört med 1 maj 2021 – 30 april 2022. Varje rumstyp är indelad i små och stora utifrån medianantalet kvadratmeter. Det innebär att hälften av lägenheterna i varje rumstyp räknas som mindre och hälften som större.