Här har bopriserna stigit mest de senaste fem åren

Under de senaste fem åren har svängningarna på bostadsmarknaden varit stora. Trots det har hus- och lägenhetspriserna stigit även om skillnaderna mellan olika områden är stora. Fem områden har dock stigit desto mer, visar ny statistik från Hemnet. 

Få nyheter om bostadsmarknaden i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Under pandemin föll bostadspriserna under några veckor till följd av oro för lågkonjunkturen och eventuella nedstängningar av samhället. Men några månader senare, sommaren 2020, vände priserna uppåt med kraftigt stigande priser till följd av ökat fokus på hemmet. 

Under våren 2022 gick bostadsmarknaden från het till rekordsval i och med räntehöjningar i rask takt. Sen dess har både priserna och aktiviteten återigen börjat återhämta sig. 

Under den här femårsperioden har lägenhetspriserna stigit med totalt 16 procent. Småhuspriserna stigit med 19 procent, vilket framförallt beror på den starka utvecklingen som villamarknaden hade under pandemin. 

Högst prisutveckling i Stockholm och Malmö 

Det finns stora skillnader i landet, och framförallt är det i Stockholm och i Malmö som priserna har ökat allra mest både för lägenheter och hus. I Malmö har lägenhetspriserna stigit med 26 respektive 22 procent under perioden. I Stockholm har priserna stigit med 24 respektive 18 procent. 

Prisuppgången för Stockholm är särskilt intressant, med tanke på att priserna redan är som allra högst där både för hus och lägenheter. Under den senaste tolvmånadersperioden kostade ett genomsnittligt småhus i Stockholms kommun 8,1 miljoner kronor, medan det genomsnittliga kvadratmeterpriset för lägenheter i kommunen låg på 83 000 kronor.

Trög bostadsmarknad i Södertälje 

I Södertälje har utvecklingen på lägenhetsmarknaden gått trögast. Södertälje är också den enda av de 20 största städerna som lägenhetspriserna minskar under femårsperioden. Även på småhusmarknaden är Södertälje i botten av de 20 största städerna, sett till prisutvecklingen. Priserna för småhus har dock stigit i kommunen. 

Borås och Sundsvall är de andra två kommunerna där småhuspriserna minskat under femårsperioden. 

Det är värt att notera att Sundsvall är den av landets större städer där både hus- och lägenhetspriserna är lägst. Under perioden såldes ett genomsnittligt hus för 2,6 miljoner kronor, och det genomsnittliga kvadratmeterpriser för en lägenhet låg på 16 000 kronor. 

Sundsvall är också en av totalt tre kommuner där lägenhetspriserna ökat mer än villapriserna under perioden. De övriga två kommuner där så skett är i studentstäderna Umeå och Lund. 

– De till synes mest räntekänsliga områdena har prismässigt gått förhållandevis starkt på bostadsmarknaden den senaste tiden. Marknaden i både Stockholm och Malmö har visat på styrka och bostadspriserna började där stiga redan för ett år sedan. Trots den relativt höga prisnivån och rörliga bolåneräntor som idag är tre, fyra gånger högre än tidigare. Samtidigt hittar vi en hel del kommuner med relativt låga priser där återhämtningen istället går långsamt, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.

Prisutveckling bostadsmarknaden fem år
KommunGenomsnittliga lägenhetspriser (per kvadratmeter)Prisförändring 5 år – lägenheter Genomsnittliga småhuspriser (MSEK)Prisförändring 5 år – småhus 
Borås 20 864+1%3,07+8%
Eskilstuna 22 220+4%3,03+10%
Gävle 23 384+3%2,85+10%
Göteborg49 116+4%6,12+14%
Halmstad30 124+12%3,68+14%
Helsingborg26 992+16%4,51+20%
Jönköping29 893+4%3,79+12%
Karlstad25 684+16%3,34+23%
Linköping31 762+2%4,09+12%
Lund42 018+14%4,93+14%
Malmö 34 330+22%5,53+26%
Norrköping24 736+3%3,64+13%
Stockholm82 943+18%8,10+24%
Sundsvall15 794+9%2,57+9%
Södertälje 27 055−2%3,76+9%
Umeå 31 714+17%4,02+16%
Uppsala 40 198+8%4,62+17%
Västerås 23 370+5%3,98+20%
Växjö 25 314+4%3,18+12%
Örebro 26 622+10%3,53+16%
Sverige44 044+16%3,67+19%

Prisjämförelsen utgörs av genomsnittspriset under perioden 1/6 2023 -31/5 2024, jämfört med motsvarande period för fem år sedan. Underlaget baseras på inskickade försäljningar till Hemnet. Nyproduktion och andelsboenden är exkluderade ur sammanställningen. Urvalet är de 20 största städerna sett till befolkningsstorlek.