Slipp att oroa dig för dolda fel vid besiktningen

Att köpa ett hus är nervöst för de flesta. Tryggheten är viktig då ett husköp sannolikt är den största affären i de flestas liv. Men om det går illa, vad händer då? Det är något som Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, och Hjerta tagit fram en lösning för.

Många husköpare och säljare känner en rädsla kring vad eventuella dolda fel kan innebära, framförallt i form av kostnader som kan bli höga. Det är viktigt att genomföra en överlåtelsebesiktning, även kallad husbesiktning, vilket SBR är experter på. Du kan läsa mer om det här.

Läs mer om SBRs dolda fel-försäkring här.

Dolda fel är dolda

Men trots en gedigen besiktning finns risken för dolda fel, vilket innebär fel i en fastighet som inte gick att identifiera trots noggrann undersökning. Det innefattar också fel som köparen inte borde förvänta sig med tanke på fastighetens ålder, byggnadssätt och pris.

Fastigheten kan också innefatta gamla fuktskador som inte är reparerade ordentligt vilket kan göra att delar av konstruktionen bär på rötskador, mögel eller skadedjur. Om något skulle inträffa i samband med husköpet är det viktigt att ha en bra och vältäckande försäkring. Det kan vara särskilt viktigt att ha en bra dolda fel-försäkring när det kommer till fritidshus då dessa oftare bär på dolda fel.

– Du som säljare är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från att den nya ägaren flyttat in. Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt gällande fastighetens skick, säger Martin Bjerking, ordförande för SBRs expertgrupp för Överlåtelsebesiktning.

Försäkring skyddar båda parter

Om köparen upptäcker ett dolt fel i sitt nya hus så kan felet reklameras till säljaren. I så fall måste säljaren och köparen utreda vem som är ansvarig och komma överens om en ersättning. Detta kan i värsta fall leda till en rättsprocess. Det är här som SBRs dolda fel-försäkring kliver in.

– Med SBRs dolda fel-försäkring kan ansvaret för utredningen lämnas över direkt till försäkringsbolaget. Om felet omfattas av försäkringen betalar försäkringsbolaget ut ersättning vilket innebär en trygghet för både säljare och köpare. Försäkringen är en objektsförsäkring vilket innebär att både köpare och säljare kan välja att teckna försäkringen.

Läs mer om SBRs dolda fel-försäkring här.

Fakta: Detta är SBR

SBR Byggingenjörerna är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, som är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer, och SBR Byggingenjörerna AB. SBR Byggingenjörerna utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbete. Förbundet bildades 1951 och har idag cirka 3 000 medlemmar. Det finns 22 lokalavdelningar över hela landet och ett centralt kontor i Stockholm.