Bygga balkong i bostadsrätt – så gör du

Får vem som helst bygga balkong och vilka begränsningar finns? Mats Lindbäck, informationschef på Bostadsrätterna, reder ut vad man får och inte får göra.

Foto: Bolaget

Om jag bor i bostadsrätt och vill bygga balkong – hur går jag tillväga?

– Kolla först med bostadsrättsföreningens styrelse, kanske är det fler i huset som har samma idé, kanske har man redan diskuterat frågan. Du kan alltid skriva en motion till föreningens årsstämma, det är den som bestämmer i sista hand. Eftersom det är föreningen som äger och har ansvar för fasaden och de eventuella balkongerna krävs att 2/3 av medlemmarna är för att bygga. Oftast bildar man en särskild balkonggrupp som får i uppgift att driva projektet, säger Mats.

Måste alla i föreningen gå med på projektet för att det ska gå igenom?

– En ensam medlem har normalt svårt att stoppa ett balkongprojekt, även om det har hänt. Men eftersom nybyggda balkonger påverkar många i huset är det viktigt få med så många som möjligt. Det finns lagar som syftar till att skydda alla ”som berörs”. Sen ska man också få tillstånd från kommunen för att bygga och avtal ska skrivas. Tyvärr är det inte ovanligt att en domstol till slut får avgöra i tvister om balkonger.

Är det svårt att få tillstånd att få bygga?

– Det är många steg som måste tas, både inom föreningen och kommunens Byggnadsnämnd/Stadsbyggnadskontor. Inom föreningen handlar det om att fördela kostnader, både i anslutning till bygget och för framtida underhåll. Kommunen ska bevaka så att det stämmer med detaljplanerna för huset och kvarteret, att husets arkitektur inte förstörs och att man inte skapar problem med insyn från grannar exempelvis.

Vem ansvarar för underhållet av balkongerna?

– Balkonger och eventuella takaltaner, liksom fasader och tak, ansvarar föreningen för. Även om de som får nya balkonger oftast finansierar bygget själva – det brukar kallas kapitaltillskott till föreningen – så är det föreningen som måste betala när det till exempel är dags att måla om räcken eller gjuta nya betongplattor. För att dessa kostnader inte ska drabba dem som inte har balkonger tar föreningen ut en extra avgift för balkonginnehavarna (här måste man kolla att föreningens stadgar tillåter detta). Vill några också glasa in sina balkonger kräver det – utöver bygglov – också att man skriver särskilda avtal om att innehavaren plockar bort glasväggarna då till exempel husets fasad ska målas om, säger Mats.