Radon i hus – allt du behöver veta

Radon är en osynlig gas som är skadlig för hälsan om du utsätts för höga halter. Om du ska köpa ny bostad är det bra om du genomför en radonmätning innan du slår till.

Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer som anses vara orsakat av radon i inomhusmiljön. När man köper ett nytt hus kan det därför vara bra att göra en radonmätning. Detta bör pågå i minst två månader, helst mellan 1 oktober och 30 april.

Du mäter enkelt radonhalten med spårfilmsdosor som du kan beställa på nätet från kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller från ett mätlaboratorium. Dosorna ställs ut i minst två rum och på varje våningsplan i huset under 2-3 månader medan du lever som vanligt i bostaden.

När dosorna skickats tillbaka analyseras de av laboratoriet och inom ett par veckor har du resultatet. Om du planerar att köpa ett specifikt hus kan du be om att få låta göra en kortare mätning – under 2 till 10 dagar – för att få en uppfattning om hur huset mår.

Saneringen avgörs av varifrån radonet kommer

Om mätningen visar att du har förhöjda radonvärden i din bostad kan du förbättra inomhusmiljön på olika sätt. Beroende på radonkälla kan du bestämma hur du bäst löser problemet. En konsult eller en certifierad funktionskontrollant kan hjälpa dig att hitta varifrån radonet kommer och ge förslag på åtgärder. Vänd dig till kommunen eller Boverket för att få förslag på konsulter.

Radon från marken kan åtgärdas genom att du låter täta sprickor och otätheter i husets grund för att undvika att markluften sugs in i huset. Man kan också behöva skapa ett undertryck under huset – med hjälp av en radonsug eller en radonbrunn – och förbättra husets ventilation.

Radon från vattnet kan ofta lätt åtgärdas genom att du installerar en radonavskiljare. Denna luftar ditt vatten så att en stor del av radonet försvinner.

Radon från byggnadsmaterial – här kan du välja mellan att byta ut materialet i de väggar som inte är bärande, täta väggarna med radontapet eller puts – eller att förbättra husets ventilation.T

Frågor och svar om radon

Varför ska jag se upp med radon?

Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Då utsöndras radioaktiva så kallade radondöttrar som vi lätt andas in eftersom dessa brukar fastna i dammet inomhus. Radon ökar risken för lungcancer. Risken ökar ju högre halterna är och ju längre man vistats i huset – och om man är rökare. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/kubikmeter. Om värdet är högre innebär det en risk för din hälsa.

Vad ska jag göra för att skydda mig mot radon?

Att mäta radonhalten i huset är enda sättet att veta om du har för höga värden. Sanering utförs med hjälp av olika metoder beroende på varifrån radonet kommer.

När ska jag göra en radonmätning?

När du köper eller bygger ett nytt hus ska du göra en radonmätning. Även när du bygger om eller bygger till ditt hus – eller förändrar bostadens ventilation eller uppvärmningssystem – ska du göra en radonmätning. Om du planerar att sälja din bostad inom en snar framtid kan det också vara bra att kunna visa upp ett protokoll.

Vem bör särskilt tänka på att göra en radonmätning?

Naturligtvis är det bra att veta att man bor i ett friskt hus. Därför är det alltid bra att göra en radonmätning. Men om du är rökare löper du särskilt stor risk att må dåligt av förhöjda radonvärden.

Vem ansvarar för att en radonmätning blir gjord?

Om du bor i villa är det ditt eget ansvar att kontrollera om huset har för höga radonvärden. Kommunen kan i vissa fall begära att du ska kontrollera radonhalten i ditt hus eftersom de har tillsynsansvar för människors hälsa i byggnader, enligt miljöbalken. Om radonhalten är högra än gränsvärdet kan kommunen kräva att du gör en sanering.

Om du bor i bostadsrätt är det föreningen som ska ansvara för att utföra en radonmätning i din bostad. Om du inte vet om din bostad är kontrollerad kan du fråga bostadsrättsföreningen eller höra av dig till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Eftersom kommunen också är tillsynsmyndighet kan de kräva att föreningen gör en radonmätning.

Om du bor i hyresrätt är det hyresvärden som har ansvar för att utföra en radonmätning och en eventuell sanering i din bostad. Om du inte vet om din bostad är kontrollerad kan du fråga hyresvärden eller höra av dig till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.