Näringsverksamhet att sälja tre bostadsrätter på ett år

Under 2015 sålde en kvinna tre bostadsrätter med vinst. Skatteverket bedömde att det skulle skattas som inkomstslaget näringsverksamhet, vilket nu även kammarrätten slår fast, skriver Bostadsrättsnytt.se.

På ett år, 2015, sålde en kvinna tre bostadsrätter och uppgav att vinsten från de tre försäljningarna skulle gå som inkomstslaget kapital. Detta var något som Skatteverket inte höll med om och ville istället beskatta vinsten som näringsverksamhet.

Nu fastslår kammarrätten, kvinnan överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och sedan kammarrätten, domen. De tre bostadsrätterna anses vara lagertillgångar och vinsterna som uppstått vid försäljningen av dessa ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, skriver Bostadsrättsnytt.