Vad ingår i köparens undersökningsplikt? Vi har svaren!

Som köpare av en bostad har du ansvar för att ta reda på att den motsvarar dina förväntningar. Här tar vi upp några saker som är extra viktiga att tänka på.

När du köper en bostad har du en omfattande undersökningsplikt. Framför allt när det kommer till fastigheter, men även vid bostadsrätt rekommenderas du att noga gå igenom vad du köper. Det är nämligen så att om du som köpare efter tillträdet upptäcker fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning, kan du i regel inte göra dessa fel gällande mot säljaren.

Under visningen är det därför viktigt att du går igenom bostaden ordentligt, men oftast är det svårt att då undersöka den på ett tillfredsställande sätt. I sådant fall ska du begära att få göra det senare. Men kom ihåg att grundprincipen är att det ska göras innan köpet. Skulle det av något skäl inte vara möjligt, finns det möjlighet att göra det efter köpet, men då måste det finnas en särskild klausul i kontraktet om detta, en så kallad besiktningsklausul.

En besiktningsklausul är vanlig vid köp av fastighet och innebär att du som köpare undersöker bostaden efter köpet och att du därefter under vissa förutsättningar har rätt att begära köpets återgång.

För att få hjälp med att uppfylla din undersökningsplikt kan du anlita en besiktningsman. Det är mindre vanligt vid bostadsrättsköp, men det förekommer. Om du inte är proffs på till exempel byggnadsteknik är det en god idé att anlita en expert som grundligt går igenom bostaden.

– Jag brukar se på besiktningsmannen, eller kvinnan, som en slags tolk. Han eller hon tolkar huset åt oss och berättar om alla dess viskningar. Huset kanske säger ’jag har mikrobiell tillväxt på vinden’ och då behöver vi veta det”, säger Janne Sander, registrerad fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarna ABC.

Som köpare är det alltså viktigt att vara noga med att undersöka bostaden du tänker köpa, oavsett om det är en fastighet eller en bostadsrätt. Lycka till!

Fastighetsmäklarna ABC är en kampanj från Sveriges fastighetsmäklare. Gå in på www.fastighetsmäklarnaabc.se och ta del av våra tips, texter och filmer.