Guide: Så får du koll på ekonomin i en brf

Det är mycket att tänka på när man ska köpa bostadsrätt. Hur vet man om föreningen har god ekonomi, och hur läser man en årsredovisning? Vi går igenom de viktigaste punkterna för dig som går i köptankar.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Att sätta sig in i en bostadsrättsförenings ekonomi är inte helt lätt, men samtidigt viktigt när man ska köpa ny bostad. Genom att få koll på hur ekonomin, underhållsplanen och stadgarna ser ut i föreningen, kan man enklare avgöra om det är en god idé att bli medlem eller inte.

Vad ska man tänka på när man köper en bostadsrätt? 

När man köper en bostadsrätt köper man rätten att bo där. I samband med köpet blir man medlem i en brf, bostadsrättsförening. En brf är en ekonomisk förening där medlemmarna gemensamt äger och ansvarar för marken och fastigheterna. Därför är det bra att undersöka hur föreningens ekonomi och underhållsplan ser ut framåt. 

Hur vet man om föreningen har god ekonomi? 

För att se om en brf har god ekonomi behöver man titta närmare på några punkter. Exempelvis hur föreningens kassa ser ut, hur belånad föreningen är, hur hög månadsavgiften är och om det finns planerade renoveringar. Det här hittar man i föreningens årsredovisning. 

Hur får jag tag i en årsredovisning? 

Alla föreningar är skyldiga att upprätta en årsredovisning, och alla årsredovisningar är offentliga handlingar. Ofta har mäklaren som ansvarar för försäljningen fått tillgång till årsredovisningen via säljaren. Om mäklaren inte har tillgång till årsredovisningen kan man vända sig till Bolagsverket – här ska alla årsredovisningar finnas tillgängliga. 

Så läser man brf:ens årsredovisning

Efter varje räkenskapsår sammanställer alla bostadsrättsföreningar en årsredovisning. Här ges en bra inblick i föreningens ekonomi idag, historiskt och framåt. En årsredovisning är indelad i fyra delar: förvaltningsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och notförteckningar. 

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen tas viktiga händelser från det föregående året upp, men även underhållsplaner för fastigheten inför den närmaste framtiden. Här ser man även vilka som sitter i styrelsen, vilka fastigheter föreningen består av och väsentliga ekonomiska nyckeltal som ger en överblick över ekonomin. Håll utkik efter planerade renoveringar som kan påverka sådant som värmeledningar, ventilationen och ljudnivån i huset. 

Resultaträkningen

Under den här delen redovisas föreningens intäkter och utgifter under det gångna året. Bland intäkterna syns exempelvis månadsavgifter och årsavgifter. Bland utgifterna syns exempelvis underhållskostnader, el och värme. 

Balansräkningen

Här visas vilka tillgångar och skulder föreningen har. Tillgångarna består framför allt av fastigheten och sparade pengar, medan skulderna utgörs av lån och insatser från medlemmar. I balansräkningen kan man även se hur mycket pengar som finns i kassan. Genom att jämföra med kolumnen för det föregående året ser man hur kassan har förändrats. 

Notförteckningar

Under både resultat- och balansräkningen finns hänvisningar till noter. I notförteckningen redovisas beloppen som nämns mer utförligt. Här får man mer specifika och utförliga förklaringar till vad som påverkat resultatet. 

Hur ser jag belåningsgraden? 

För att få reda på hur högt belånad föreningen är delar man skulden på antal kvadratmeter som fastigheten har. Ett bra resultat är allt under 5 000 kronor/kvadratmeter. Är det över 10 000 kronor/kvadratmeter bör man undersöka varför belåningen är så hög. Visar det sig att föreningen har slarvat med amorteringen kan det orsaka en ekonomisk smäll för medlemmarna framöver.

Här är det bra att ha med sig att äldre föreningen oftast är lägre belånade än nya. Detta eftersom de haft fler år på sig att amortera ner skulderna, vilket i sin tur minskar belåningsgraden. 

Vad är en rimlig månadsavgift? 

Månadsavgiften finns för att täcka de gemensamma kostnaderna som föreningen har. Bland dessa hör exempelvis sophämtning, reparationer och räntekostnader. Se över vad månadsavgiften täcker – ingår el, värme och internet? Tillkommer extra avgifter för exempelvis parkering? 

Känns månadsavgiften för hög i relation till utgifterna som ska täckas bör man ta upp frågan med styrelsen. Känns den däremot för låg kan man räkna med att avgiften kan höjas framöver. 

Vad står i stadgarna? 

Stadgarna kan beskrivas som föreningens regler. Här ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte. Det är exempelvis bra att se över hur underhållsansvaret mellan föreningen och medlemmarna fördelas, hur fördelningen av eventuell vinst ser ut samt om stadgarna strider mot lagen. Stadgarna kan bara ändras under årsmöten, även kallade årsstämmor. 

Källa: Boverket.