Bostadsbrist och rekordutbud – hur går det ihop?

243 av 290 kommuner i Sverige har bostadsbrist, enligt siffror från Boverket. Men samtidigt rapporteras det om ett rekordutbud av nyproduktion. Hur går detta ihop?

Fotomontage av det kommande området BoKlok Smaragden i Färjestaden. Foto: Boklok. 

Under de senaste 10 åren har ordet bostadsbrist varit ständigt återkommande i samhällsdebatten. 84 procent av Sveriges kommuner menar att de lider av bostadsbrist – trots att byggtakten de senaste åren har varit på rekordnivå. Då är frågan, hur kan det vara så?

Jeanette Thörnkrantz Madsen är analyschef hos bostadsutvecklaren BoKlok och hon har en tydlig bild av vad som orsakar problemet.

– Vi hör varje dag kunder som vittnar om bristen på bostäder för människor med vanliga inkomster. Just nu har vi faktiskt bostadsbrist och samtidigt bostadsöverskott. Orsaken är felmatchningen mellan behov och utbud.

Bostadsmarknaden drabbas av en inlåsningseffekt när färre människor flyttar, dels på grund av höga priser men också på grund av tuffare amorterings- och lånekrav från bankerna.

Byggs det för mycket dyra bostadsrätter i Sverige?

– Ja det gör det, både historiskt och nu. Det har resulterat i att dyra bostäder står tomma, medan det fortsatt är stor brist på bostäder till lägre priser. Detta har en uppenbart negativ effekt för rörelsen på bostadsmarknaden. För att skapa flyttkedjor som frigör bostäder behöver det byggas för fler målgrupper, säger Jeanette.

Lågt pris med mening – läs mer om hur BoKlok ser på ekonomisk hållbarhet.

Jeanette Thörnkrantz Madsen är analyschef hos bostadsutvecklaren BoKlok. Foto: Boklok. 

Stort utbud på Hemnet

I juli och augusti i år stod nyproducerade bostäder för nästan hälften av utbudet på Hemnet. I juli fanns det 14 707 begagnade bostäder till försäljning på Hemnet, samtidigt var siffran för nyproduktion 13 377. Det går att jämföra med juli 2015 då nyproduktion endast stod för 24 procent av utbudet.

Marknaden för premiumbostäder är mättad, menar Jeanette Thörnkrantz Madsen och säger att fler bostadsutvecklare och beslutsfattare borde se på vilken typ av bostäder marknaden faktiskt är i behov av.

– I Sverige borde vi inspireras av det finska exemplet där byggbolag i vissa kommuner får tävla om vem som kan bygga så att det blir billigast för den som ska bo där. Genom att använda boendekostnaden som kriterium skulle kommunerna kunna styra utvecklingen så att det byggs mer till ett lägre pris. Gör vi så, så kanske vi kan minska klyftan mellan vad som byggs och vad folk faktiskt efterfrågar och har möjlighet att köpa.

Vilket ansvar kan en bostadsutvecklare som BoKlok ta i den situation vi befinner oss i? 

– BoKlok har en prisfilosofi som innebär att vi tittar på vad människor med vanliga inkomster har råd att betala, inte hur vi kan maximera priset. Vi försöker sedan möta detta genom att hålla kostnaderna nere genom hela värdekedjan, utan att tumma på kvalitén. Så har det varit ända sedan Ingvar Kamprad var med och grundade BoKlok på 1990-talet. Det som behövs för att vi ska kunna bygga fler prisvärda bostäder, är mark till rimliga priser.

Vilken typ av nyproduktionsbostäder kan marknaden förvänta sig de kommande åren?

– Förhoppningsvis fler bostäder i lägre prissegment. Hållbarhet står i fokus och man bygger bostäder som är flexibla i sitt nyttjande för att passa olika typer av kunder. Vi kommer se mer smarta digitala lösningar som bland annat kan underlätta för delningsekonomi. Vi vill kunna leva ett bra och bekvämt liv men samtidigt vara snälla mot miljön, avslutar Jeanette Thörnkrantz Madsen.

Är du nyfiken på BoKloks nyproducerade bostäder? Klicka här.

Fakta: Detta är BoKlok

  • Skanska och IKEA tillsammans – ”Hållbara hem till lågt pris, för alla”
  • Idén föddes i början av 1990-talet och första BoKlok-området stod klart 1997.
  • BoKlok har hittills byggt drygt 11 000 bostäder i Sverige, Finland och Norge.
  • BoKlok ansvarar för hela värdekedjan – produktutveckling, projektutveckling, tillverkning i fabrik, byggnation, försäljning och kundrelationer efter inflyttning.

Illustration av trädgårdssida med balkong/uteplats och gräsytor, BoKlok Bojen i Ängelholm. Foto: BoKlok.