Hushållens elförbrukning minskar i september

De svenska hushållen drog ner på sin elanvändning hela 18 procent i september, jämfört med samma månad i fjol, visar ny statistik. Minskningen har en tydlig koppling till de ökade elpriserna, skriver Dagens Industri. 

I elområde 4, där elpriserna har varit som högst, blev nedgången 21 procent enligt Svenska kraftnäts nya statistik. I elområde 3 var minskningen 18 procent, för att sedan avta ju längre norrut man kommer och landa på 12 procent längst upp i norr. 

Totalt sett minskade elförbrukningen i landet med 4,3 procent i september jämfört med samma månad i fjol. Hushållen står för mer än hela minskningen, medan övriga elförbrukare som industrin, istället ökar användningen med en procent. 

Om svenskarna kan fortsätta hålla tillbaka elförbrukningen även under vintern minskar risken för bortkoppling. Det menar Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät. 

– Kan hushållen fortsätta på detta sätt under hela vintern minskar risken för bortkoppling på grund av effektbrist påtagligt. Därtill pressar det tillbaka elpriset, säger Erik Ek i en kommentar. 

Sveriges elområden

  • Elområde 1: Norrbottens län samt delar av Västerbottens län. 
  • Elområde 2: Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län. 
  • Elområde 3: Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län , Gävleborgs län och Dalarnas län. 
  • Elområde 4: Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.

Hur ser ett hållbart liv egentligen ut? Och vad kan du som privatperson göra för att faktiskt påverka den miljö vi lever i. Detta djupdyker Hemnet i tillsammans med vår partner Riksbyggen.