Så påverkar renoveringen värdet på din bostad

Många svenskar drömmer om att renovera hemma. Men med amorteringskrav och lägre bostadspriser har möjligheterna till lån förändrats och blivit tuffare.

– Det är viktigt att veta att alla renoveringar inte leder till ett nytt och högre värderingsvärde, säger Anne-Charlotte Ringberger, bolåneexpert på Nordea.

Många svenskar drömmer om ett nytt badrum. En undersökning genomförd av Hemnet visar att nästan 11 procent av Hemnets användare planerar en badrumsrenovering, utförd av hantverkare, inom två år.

Det finns olika sätt att finansiera en renovering, oavsett om det är ett badrum som ska bytas ut eller ett kök. Mindre renoveringar, under 100 000 kronor, finansieras vanligtvis med ett privatlån utan säkerhet eller med användandet av ett kreditkort där återbetalningen kan delas upp.

Funderar du på att renovera? Kontakta Nordea för hjälp med ett privatlån.

Utöka bolånet

Vid en större renovering, exempelvis ett badrum, krävs det större investeringar. Det billigaste alternativet är att utöka bolånet, ifall det är möjligt. Anne-Charlotte Ringberger, bolåneexpert på Nordea, menar att det skärpta amorteringskravet har gjort det mindre attraktivt att låna pengar till större renoveringar, eftersom det kan innebära högre amorteringskostnader.

– Förut var det enklare att finansiera en renovering även på mindre belopp eftersom kunderna kunde värdera om sina bostäder och därmed inte behövde betala så mycket för renoveringen i månadskostnad, utöver räntan. Något som ytterligare gynnats av det låga ränteläget, säger hon.

Värdeökning eller inte

Det är viktigt att veta att alla renoveringar inte leder till en värdeökning av bostaden. Det amorteringsgrundande värdet är det värde som banken utgår ifrån när man räknar ut hur mycket låntagaren ska amortera på sina lån.

Omvärderingar av bostäder görs oftast bara om en väsentligt värdehöjande åtgärd har gjorts, inte vid mindre renoveringar. Att renovera ett badrum eller kök innebär inte alltid den värdehöjning, och därmed ett lägre amorteringskrav, som många förväntar sig, då till exempel den kommande köparens tycke och smak kan vara avgörande.

När människor vänder sig till banken, har frågorna förändrats under de senaste åren?

– I och med att det idag finns mer information via nätet så är kunder mer pålästa när de är intresserade och vill veta mer. Självklart har också diskussioner eller frågor om villkor för amortering och värdering diskuterats mer efter det att amorteringskravet kom i juni 2016. Då fick både kunderna och vi på banken nya regler att förhålla oss till, säger Anne-Charlotte Ringberger.

Fakta: Olika sätt att finansiera en renovering

  • Om du vill låna pengar under kortare tid för att täcka renoveringskostnaderna, och dessutom själv bestämma återbetalningstiden, brukar kreditkort vara ett bra alternativ. Räntekostnaden för ett kreditkort är betydligt högre än vid andra lån, så det är sällan ett bra alternativ när du behöver låna pengar på lång sikt.
  • Om du har behov av att låna 10 000 eller mer, och vill betala tillbaka över längre tid, kan privatlån passa dig bra. Läs mer om Nordeas Privatlån och räkna på vad ett nytt badrum skulle kosta dig.
  • När du ska göra större renoveringar av till exempel badrum eller kök, och vill låna över 100 000 kronor, får du oftast bäst och billigast ränta om du har möjlighet att ta ett bolån. Nya bolån kan dock påverka hur mycket du behöver amortera per månad, och kan eventuellt medföra avgifter för pantbrev eller pantsättning.