Så ska du tänka vid besiktningen

Får ordet ”besiktning” dig att vilja krypa ner i sängen dra täcket över huvudet? Det må vara ett viktigt juridiskt dokument som kan göra stor ekonomisk skillnad, men det är inte så farligt som det låter.

En besiktning av en fastighet, vanligtvis en villa eller ett fritidshus, gör oftast på köparens begäran. En besiktning görs för att få en förståelse för hur bra huset mår. Då kan köparen få en grund för en framtida budget, men också få eventuellt kompensation på köpeskillingen. Hemnet har tillsammans med Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet tagit fram tjänsten Köpklar för att hjälpa dig på vägen.

Har du koll på alla krångliga begrepp som kan dyka upp vid ett bostadsköp? Testa dina kunskaper här. 

Köparen kan kräva ersättning från besiktningsmannen om det visar sig att det finns fel i fastigheten som inte finns med i protokollet, men som besiktningsmannen borde ha upptäckt.

Köpklar kan hjälpa dig

Det är viktigt att köparen säkerställer att man uppfattat innehållet i besiktningsprotokollet rätt. Det absolut bästa är att gå med besiktningsmannen under undersökningen, då får man som köpare möjlighet att ställa en massa extrafrågor som kanske inte tas upp i protokollet.

En besiktningsman har vanligtvis väldigt lång erfarenhet av byggtekniska frågor och kan dela med sig av ovärderliga råd och tips, förklara extra ingående om riskkonstruktioner och potentiella problemområden.

Nyproduktion av villa

Vid ett köp av en nyproducerad villa ska det göras en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannens uppgifter är att avgöra om entreprenören har utfört sitt arbete fackmannamässigt och enligt det entreprenadavtal som tecknats mellan köparen och entreprenören.

Besiktningsförfarandet sker precis som vid besiktning av äldre hus, med skillnaden att de fel som upptäcks ska åtgärdas av entreprenören utan tillkommande kostnader för beställaren.